Vico Office - Planiranje

Trimble Vico Office radni procesi donose revoluciju u BIM; kombinovanjem efikasne procene troškova zasnovane na modelu sa naprednom „Flowline“ metodom planiranja, kreiranje detaljnih i preciznih rasporeda u Vico Office-u je lako i moćno.

Kombinacija tri modula unutar Vico Office paketa omogućava planeru da planira/pregleda/implementira svoj raspored unutar kontinuiranog procesa rada. Nije potreban uvoz ili izvoz podataka za prelazak sa jednog modula na drugi i nije potrebno ručno povezivanje u cilju vezivanja različitih faza planiranja.

Rasporedi u sistemu su kvantitativno vođeni dizajnom i mogu se lako optimizovati sa jednim od najnaprednijih raspoloživih metoda (linija ravnoteže); rezultati se mogu odmah pregledati preko 4D plejera, uz simulacije kao vid pripreme za tim koji vodi gradilište, što sve zajedno čini veoma vredan alat za proaktivno upravljanje procesom gradnje.

4D Player

Potpuno integrisano 4D planiranje

Schedule planner

Flowline planiranje

Production controller

Proaktivna kontrola projekta
 • 4D Player

  Potpuno integrisano 4D planiranje

  Sa potpuno integrisanim radnim procesima u Vico Office-u, generisanje 4D simulacije je jednostavno i gotovo automatski!

  Elementi modela koji se kvantifikuju u Vico Office-u lako se mogu pretvoriti u raspored zadataka po lokaciji pomoću ugrađene aplikacije Schedule Planner. Ovi zadaci su zatim povezani i optimizovani za kreiranje Flowline plana. Kada to uradite u potpuno integrisanom sistemu Vico Office, 4D simulacija je automatski nusprodukt bez dodatnog rada.

  4D simulacije postaju sve snažniji alat u okviru izgradnje, jer pružaju mogućnost prenošenja informacija ne-tehničkim korisnicima putem veze između dizajna i vremenskih aspekata projekta. 4D simulacije su važan element u dobijanju posla, validaciji logike raspooreda.

  Sa jedinstvenim pristupom Vico Office-a za BIM, simulacija 4D je tu. Nije potrebno uvoziti ili izvoziti sadržaj. Nije neophodno dodatno lepljenje zadataka i elemenata modela. Samo je tamo! Šta god da se uradi u planeru rasporeda, odmah se može proveriti u 4D reprodukciji, a tačnost plana može odmah biti validirana.

  Videti znači verovati!

  Često je teško da građevinski stručnjaci prenose ono što razumeju onima koji ne razumeju industriju. Sa toliko pokretnih delova i toliko varijabli, pravi je izazov preneti sve što je potrebno drugim zainteresovanim stranama! 4D pomaže u rešavanju ovog problema.

  4D simulacija je spoj 3D projektovanja sa konceptom 4D vremena. Zajedno, ova dva aspekta pomažu da se jasno vidi kako će projekat izgledati u bilo kom trenutku. Ove simulacije mogu se dati investitorima kako bi im pomogli da razumeju kako će njihova zgrada izgledati u bilo kom trenutku tokom procesa izgradnje. Slično tome, oni mogu da se koriste kao komunikacioni alat sa građevinskim izvođačima na projektima renoviranja kako bi pomogli u postavljanju očekivanja.

  Prelepa stvar oko simulacije u Vico Office je da ne morate razumeti konstrukciju da biste videli šta se dešava - jednostavno možete pogledati reprodukciju, zajedno sa legendom u boji i lako identifikovati šta se događa sa bilo kojim datim element u svakom trenutku. To je tako jednostavno.

  Prava integracija

  Svi radni procesi u Vico Office potiču iz iste baze podataka - to znači da nema dodatnih uvoza ili izvoza sadržaja kada želite neki od narednih koraka, kao što je 4D simulacija.

  Rad koji se uradi u Schedule Planner-u je odmah dostupan za pregled u 4D plejeru. Ne sviđa vam se ono što vidite? Pronađite zavisnost koja se čini pogrešnom? Nema problema! Samo promenite logiku unutar Schedule Planner i ponovo pregledajte promene u 4D reprodukciji da biste videli da su ažuriranja automatski.

  To čini optimizaciju rasporeda i reorganizaciju jednostavnijim nego ikada. Korisnici mogu pregledati ishod njihovog plana i brzo preusmeriti projekat u Schedule Planner-u promenom redosleda lokacija projekta - nakon završetka, nije potrebno vršiti izmene kako bi se 4D ažurirala i odražava revidirani redosled proširenja projekta.

  Simulacija, ne animacija

  Lako je biti prevaren „holivudskim“ BIM-om - skoro svako može napraviti efektnu video prezentaciju idealizovane animacije toga šta će se desiti na gradilištu. Ali to nije ono što radi Vico Office!

  Koristeći 4D Player u Vico Office-u dobićete stvarnu simulaciju. Znači: stvarni elementi dizajna su povezani sa stvarnim rasporedom zadataka i na prave dane izvršenja. Nemojte biti prevareni idealizovanom prezentacijom koja ne poštuje logičke veze koje postoje u rasporedu. Sa 4D reprodukcijom Vico Office-a vi vidite tačno šta je planirano i tačno kako će izgledati na licu mesta.

  Nije uvijek lako, ali ponekad možete videti da međuzavisnost nije uspostavljena onako kako se očekivalo. Ali u tome je suština! Simulacije u Vico Office-u nisu stvaranje lepih slika, one pokazuju stvarne okolnosti onoga što je planirano i kako će se to realizovati.

 • Schedule planner

  Flowline planiranje

  Tradicionalni planovi izgradnje često nisu povezani sa detaljima projekta; ovo nije slučaj sa Flowline rasporedom koji se kreira pomoću Vico Office Schedule Planner-a. Schedule Planner je inovativan i intuitivan način za prikazivanje radnih sekvenci prema tome kako graditelji stvarno nameravaju da izgrade projekat!

  Linije tokova su kao i tradicionalne građevinske aktivnosti, osim što se hrane preciznim količinama koje dolaze sa lokacija projekta. Rasporedi tokova rada uključuju X-osu koja pokazuje vreme i Y-osa koja pokazuje lokacije projekta sa druge strane; kombinacija XY podataka, vođenih količinama i stopama produktivnosti, pruža detaljniji uvid u plan izgradnje nego što bi se ikada moglo saznati iz tradicionalnog CPM rasporeda.

  Koristeći moćnu kombinaciju količina i lokacija, Flowline raspored vam omogućava balansiranje posada i resursa kao nikada ranije. Kroz moć integracije, usklađivanjem rasporeda linija aktivnosti automatski će se dobiti nivo resursa potrebnih za postizanje željenog tempa i omogućiti korisniku da napravi izbor o tome kako se posao realno može postići.

  Pored toga što je bolji način planiranja projekata, Flowline rasporedi kreirani unutar Vico Office-a su u potpunosti integrisani sa raspoređenim troškovima u Cost Planner-u, kao i 4D simulacioni endžin za kreiranje vizuelnih izlaza za sekvenciranje projekta. Svaka promena u količinama projekta, troškovima ili odnosima zavisnosti automatski će se proširiti na Flowline i automatski će ažurirati sistemske izlaze (po želji).

  Defile zanata

  Koristeći Vico Office Schedule Planner, možemo dobiti realniji pogled na to kako će pojedine specijalnosti napredovati tokom projekta izgradnje. Za razliku od CPM rasporeda, koji su kreirani za rad na montažnim linijama, građevinski projekti se dešavaju na različitim lokacijama; vizelni pristup planiruanju Schedule Planner-a omogućava vam da vidite odnos između svakog učesnika u projektu i na svakoj lokaciji.

   

  Flowlines koje dolaze iz sistema počinju sa najosnovnijim sastavom resursa. Planer se onda može uključiti u projekat i utvrditi koji je željni tempo projekta. Uz svako pomeranje Flowline-a, planer se pita da li želi da modifikuje: posadu, potrošnju ili produktivnost aktivnosti. Izbor prave varijable za promenu trajanja zadataka omogućava planeru da tačno vidi šta se traži od svake specijalnosti/aktivnosti kako bi se projekat završio na vreme.

  Rezultat balansiranog skupa Flowlines-a predstavlja ono što je na gradilištu poznato kao "defile zanata". Precizna kordinacija različitih specijalnosti na svakoj od lokacija može se planirati unapred, smanjujući rizik projekta.

  Clash Detection za rad

  Do sada su svi prihvatili 3D detekciju konflikata kao standardnu praksu za koordinaciju dizajna; Flowline planiranje unutar Vico Office Schedule Planner-a pruža istu funkcionalnost za planiranje rada. Ne biste ništa više voleli cevi za vodu i kanalizaciju koje se sudaraju u plafonu, kao što ne biste želeli limara i vodoinstalatera koji se sudaraju na istom prostoru!

  Budući da Flowline predstavlja diskretnu radnu aktivnost koja se dešava na određenom mestu, u određenom vremenu, bilo koja dva Flowline-a koja se međusobno ukrštaju predstavljaju posade/radnike koji pokušavaju da budu u isto vreme na istom mestu. Kada se više majstora različitih specijalnosti stavi na istu lokaciju, to je loše za produktivnost, kao i za bezbednost! Sa Flowline planiranjem aktivnosti mogu biti organizovane (uz poštovanje zavisnosti u rasporedu aktivnosti) na način kako bi se izbeglo poklapanje poslova unutar jedne lokacije. Kada se pravilno uradi, Flowline raspored povećava produktivnost koju posada može postići na određenoj lokaciji, a takođe umanjuje rizik koji se javlja u pretrpanom radnom prstoru.

  Integrisano planiranje

  Budući da je Vico Office potpuno integrisan sistem, izlazi planiranja koji iz njega dolaze standardno su obogaćeni mnoštvom pogodnosti koje tradicionalne aplikacije za planiranje ne pružaju. Na primer, zadaci u rasporedu mogu biti vođeni komponentama planiranja troškova, što znači da uključuju zahteve rada, opreme i materijala koji su podrazumievani u fazi procene.

  Imajući radnu snagu, opremu i materijale koji su podrazumevano povezani sa aktivnošću, možete povećati fleksibilnost rasporeda. Sa ovom ugrađenom integracijom, planer odmah zna kako će kriva troškova izgledati nakon što se logika projekta uspostavi. Štaviše, planeri takođe mogu videti grafikon svojih radnih resursa po podrazumevanim vrednostima, kao i povezan histogram potražnje za rad koji treba uspostaviti da bi se postigao predviđeni raspored. Gant dijagrami su takođe integrisani na Flowline način rada u Vico Office-u. Flowlin automatski generiše Gant grafikon i obratno, planiranje se može izvršiti u Gant grafikonu radi generisanja Flowline relacija.

  Dodatne prednosti mogu se naći u okviru Vico Office-ovog Flowline planiranja kada se pokreću simulacije rizika. Zbog toga što je svaka aktivnost podržana količinom, posadom, lokacijom, zavisnošću i sl. Vrlo je lako ući u Schedule Planner i pokrenuti više "šta-ako" simulacija da biste utvrdili verovatnoću da se vaš projekat odvija po planu. Korisnicima je omogućena neposredna vizuelna povratna informacija pomoću zelenog/žutog/crvenog svetla kako bi im obezbedili da vide tačno gde su rizična područja.

 • Production controller

  Proaktivna kontrola projekta

  Kreiranje optimizovanog rasporeda zasnovanog na lokaciji je samo jedna polovina jednačine. Upravljanje tim rasporedom na projektu je drugi važan deo i kritičan je za uspeh; u Vico Office Schedule Planning je ugrađena funkcionalnost kontrole realizacije projekta. Upotrebom Product Control modula, planeri i inženjeri mogu dobiti precizne informacije o planiranom direktno na gradilište i proaktivno pratiti realizaciju i donositi korektivne odluke.

  Production Control modul je u potpunosti integrisan u Schedule Planner i ne zahteva nikakve dodatne akcije za izvlačenje potrebnih informacija za upravljanje planom projekta. Svaki Flowline, svaka relacija i svaki pridruženi resurs može se izvesti na više različitih načina kako bi se omogućilo praćenje napretka na licu mesta. Izveštaji koji uključuju planirani datum početka/završetka po lokaciji mogu se uporediti sa stvarnim početnim/završnim datumom po lokaciji, kao i sa pridruženim resursima.

  Rezultat informacija iz Production Control modula koje ulaze u Flowline plan je 'stvarni' raspored i 'prognozirani' raspored. Stvarni rasporedi pokazuju pravi napredak projekta u istom pogledu kao i planirani i omogućava planerima da lako pronađu neslaganja. Pošto Production Control sadrži precizne detalje o datumima početka/završetka i resursima koji su bili angažovani, može se prikazati predviđeni raspored koji će planerima pomoći da razumeju gde se završava projekat, ako se posao odvija trenutnom dinamikom. Predviđeni rasporedi omogućavaju timu da proaktivno preduzme korektivne korake pre nego što dođe do konflikta rasporeda, kao što je duže radno vreme, dodavanje posade ili revizija redosleda projekta.

  5D BIM

  Dijagrami u okviru Production Control modula su automatski generisani kao rezultat Flowline planiranja i obezbeđuju intuitivni i pregledan na bojama baziran status projekta. Članovi tima mogu da koriste kontrolni dijagram da ažuriraju završetak zadataka po lokaciji na dnevnoj ili nedeljnoj osnovi; rezultati koji se unose u kontrolni dijagram automatski se učitavaju u Flowline raspored da bi prikazali stvarni i prognozirani status zadataka.

  Kodiranje bojom u kontrolnom dijagramu koristi intuitivni sistem plavo/zeleno/žuto/crveno signala za prikaz napretka iz jednog prikaza. Zelene oznake se koriste da prikažu zadatak koji je kompletan na određenoj lokaciji. Žute oznake označavaju zadatak koji je započt ali je kasni u odnosu na plan. Plave oznake pokazuju zadatke koji su započeti i u okviru su planiranog vremena. Crvene oznake prikazuju zadatke koji su trebali početi, ali nisu iz nekog razloga. Brzi pregled kontrolnog dijagrama može lako pokazati ukupan status projekta; puno žutih/crvenih znači "mi smo iza rasporeda", dok mnogo zelenih/plavih znači "mi smo na rasporedu!"

  Informacije iz Vico Office Production Control alata mogu se koristiti direktno na gradilištu, bilo na tabletu ili na papiru. U zavisnosti od želje korisnika, kontrolni dijagram se koristi direktno na uređaju u kojem se stvarni podaci mogu uneti, ili naknadnim unošenjem u sistem. Skoro svi izlazi iz Production Controller-a mogu se koristiti na ovaj način, imajući u vidu da većina korisnika ovog načina planiranja možda nije iskusna u korišćenju softvera i/ili preferiraju tradicionalni, papirni vid komunikacije!

  Prognozirani, Flowline rasporedi

  Korišćenjem detaljnih inputa iz Flowline rasporeda u kombinaciji sa Production Control modulom, obezbeđuje se novi nivo transparentnosti; nakon kontrole gradilišta i unošenja aktuelnih podataka, sistem ulazi u "Kontrolni režim". U režimu kontrole, korisnici počinju da vide uticaj progresa na gradilištu, koji se ogleda unutar Flowline rasporeda.

  Prognozirani raspored uključuje:

  • Datum izveštavanja: kog dana je izvršen nadzor.
  • Stvarni napredak: tačkasta linija levo od datuma izveštaja - odražava stvarni rad koji je obavljen, zajedno sa stvarnim vremenom koje je utrošeno.
  • Prognozirano trajanje: isprekidane linije sa desne strane datuma izveštaja - prikazuju kada će posao biti završen ako se održava trenutni tempo rada.
  • Tačke alarma: ukazuju na potencijalne konflikte na radnom mestu ako se aktivnosti nastavljaju trenutnim tempom, a ne preduzimaju se korektivne mere

  Alati za prognoziranje u Production Controller-u su dizajnirani da omoguće timovima planera i inženjera da pro-aktivno donose korektivne odluke pre nego što projekat bude odložen ili nastanu dodatni troškovi. U sistem je ugrađen i tzv. „žurnal“ koji se može koristiti za praćenje i implementaciju kontrolnih aktivnosti koje su napravljene. Svaka korektivna aktivnost može se posmatrati u "šta-ako" scenariju, omogućavajući korisniku opciju da odluči da li će korektivna aktivnost biti primenjena ili ne. Kada je korektivna akcija uneta u sistem, ona postaje stalni deo projekta i može se gledati u bilo kom trenutku u režimu nazvanom "režim istorije" koji pomaže vizualizaciji napretka unazad.

  Integrisane 4D simulacije

  4D simulacije predstavljaju neposredni nusprodukt korišćenja integrisanog Vico Office sistema. Važno je napomenuti: ovo su stvarne simulacije, a ne animacije!

  Simulacija gradnje se razlikuje od animacije jer ona odražava stvarne elemente projekta, sa količinama i resursima, koji se reprodukuju u odnosu na izabrane relacije planu. Kada se kreira logika rasporeda, simulacija je odmah dostupna za pregled konstruktivnosti projekta (zavisnosti) i trajanja na vremenskoj liniji (datumi). Prednosti ovog sistema su da ne treba raditi "lepljenje" kako bi se uskladio raspored sa modelom; tradicionalne 4D simulacije se oslanjaju na ovaj lepak kako bi obezbedile animaciju, koja brzo postaje irelevantna kada se izvrše logičke promene i/ili se promeni model.

  4D simulacije se mogu koristiti na više različitih načina u okviru BIM-a projekata. Pre svega, one pomažu pri dobijanju posla! Investitori najviše vole da vide kako će njihov projekat izgledati na bilo koji dan tokom procesa izgradnje. Takođe su korisni za planere kako bi videli sopstvenu logiku; kreiranje logike rasporeda može biti izuzetno kompleksno i sposobnost da se vide relacije koji se odmah manifestuju u simulaciji konstruktivnosti je izuzetno moćan alat. Na kraju, simulacije su odlično sredstvo za prikazivanje podizvođačima i partnerima kako će izgledati predstojeći posao. Tokom koordinacionih sastanaka, projektnih sastanaka ili samo svakodnevnih sastanaka na gradilištu, simulacija se odmah može pomeriti unapred/unazad kako bi pokazala izvođačima radova kada mogu očekivati da će doći na određenu lokaciju.

  Izveštaji o gotovosti

  Vico Office je dizajniran kao sistem zatvorene petlje, omogućujući projektima da u potpunosti iskoriste istorijske informacije. Koristeći Production Controller planeri dobijaju mogućnost da vide kako su radne aktivnosti obavljene na prošlim projektima, uključujući stvarno trajanje, veličinu posade, stopu produktivnosti, nepredviđena kašnjenja itd. Korišćenje ovih istorijskih informacija omogućava bolje planiranje za buduće projekte.

  Sve informacije koje ulaze u modul za kontrolu proizvodnje čuvaju se sa projektom i mogu se analizirati na više načina. Planeri imaju mogućnost da uđu u izveštaj o gotovosti i analiziraju skoro svaki aspekt onoga što je bilo dobro, a šta ne, i zašto. Te informacije se zatim mogu učitane u standardnu bazu podataka, a stope produktivnosti mogu biti prilagođene. Na ovaj način, svaki novi plan kreiran u Vico Office Schedule Planner-u je inteligentniji od prethodnog i trebalo bi da pomogne u smanjenju rizika na projektu i/ili probijanja budžeta i/ili rokova.

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO