Vico Office - Dizajn

Procesi za dizajn ugrađeni u Trimble Vico Office su ulaz za rad u okviru integrisanog paketa. Bilo da li želite da bolje upravljate dizajnom, kreirate procenu troškova zasnovanu na modelu, ili da radite na, na modelu baziranim rasporedima, da biste započeli, koristite Vico Office modul za dizajn.

Kombinacija tri modula u okviru rada na projektu uvodi potpuno novu dubinu u razumevanje vašeg projekta. Umesto da se oslanjate isključivo na tradicionalne 2D dokumente da bi ste preneli sve što znate o projektu, sada možete da idete mnogo dublje i da razumete dizajn uz više informacija nego ikada ranije.

Document Controller

Potpuna kontrola projekta počinje boljim upravljanjem dokumentima

Takeoff Manager

Predmer i predračun

Location Breakdown Manager

Definisanje lokacija za količine, rasporede i troškove
 • Document Controller

  Potpuna kontrola projekta počinje boljim upravljanjem dokumentima

  Informacije o dizajnu dolaze u građevinske projekte iz sve raznovrsnijih izvora; projektni dizajn može uključivati hiljade crteža i desetine modela, od kojih se svaki može revidirati više puta pre nego što projekat bude završen. „Document Controller“ je Vico Office ulaz za čuvanje i upravljanje projektnim informacijama svih vrsta.

  U okviru Document Controller-a, estimatori i planeri mogu da čuvaju i upravljaju sa onolikim brojem modela, crteža ili fajlova koliko žele, od kojih je svaki uključen u ugrađeni sistem kontrole verzija. Svaka nova verzija dokumenta se uvozi u korelaciji sa svojim prethodnikom, a analiza promena se vrši automatski; korisnici mogu da, pomoću intuitivnog sistema boja, vide šta se promenilo, a šta je ostalo isto.

  Kada je sadržaj uvezen, a osnovne promene identifikovane putem registra prostornih rasporeda, korisnici mogu ići dublje da bi videli šta se tačno promenilo. 2D crteži se mogu analizirati pomoću režima klizača, označavanja i prekrivanja, pri čemu svaki od ovih načina pruža drugačiju perspektivu pronalaženja izmenjenog sadržaja. Slična funkcionalnost može se pokrenuti na 3D modelima kako bi brzo videli koji su elementi dodati, uklonjeni, modifikovani ili ostali nepromenjeni.

  Pouzdani izvor za ulazni dizajn

  Document Controller vam omogućava da uspostavite autoritativni izvor za kontrolu dokumenata. Ulaz može biti PDF, IFC, Tekla, SketchUp, ArchiCAD, Revit, CAD-Duct i Trimble Connect, a njime se može se upravljati unutar centralizovanog skladišta. Intuitivno kodiranje bojama UI-a i inteligentne funkcionalnosti za prostorne rasporede pružaju neposredan uvid u ono što je objavljeno, ono što nedostaje ili šta se moglo promeniti u okviru bilo kog ažuriranja dizajna. Jednom učitani 2D crteži mogu se preklapati na 3D modele kako bi se potvrdila konzistentnost ulaza.

  Integrisano 2D i 3D upravljanje promenama

  Upravljanje dizajnom

  Praćenje problema je ugrađeno u Vico Office integrisani sistem i omogućava korisnicima da brzo i lako generišu detaljne izveštaje o promenama koji se mogu izvesti iz sistema. Alati za komentarisanje, tekstualne primedbe i oznake u slobodnoj formi, omogućavaju svim korisnicima da tačno vide koje informacije mogu biti prenete korisnicima koji ne pripadaju Vico Office-u. Izveštaji se mogu generisati u PDF, XLS ili HTML formatu kako bi se osiguralo da su informacije o projektnoj analizi dostupne svima kojima je to potrebno.

  2D-to-2D analiza

  Koristeći Document Controller, lako možete videti sve vaše projektne PDF datoteke u jednom prikazu. Raspored programa pruža neposredan uvid u ono što se promenilo, dok su napredni alati dostupni za analizu detalja:

  • Slider mode: geometrijsko lice može da se kreće napred i nazad između svake verzije, što vam dozvoljava da brzo vidite šta se promenilo sa prethodnom verzijom dizajna.
  • Highlight mode: Identifikuje novi, izbrisani, modifikovani i nepromenjeni sadržaj preko korisničkog sistema za kodiranje bojama. Korisnici imaju mogućnost da uđu i revidiraju boje i transparentnost koja se odnosi na šemu boja onako kako sami žele; Dodatno, korisnici mogu kontrolisati ceo ekran (uključi, isključi) prema bilo kojoj od navedenih opcija.
  • Overlay mode: Slično tradicionalnim tablicama, režim prekrivanja prikazuje više verzija datog crteža jedan preko drugog; boje verzija se mogu menjati radi jasnije identifikacije svake dizajnerske iteracije.
  • Align and Scale: Funkcionalnost je uključena za rešavanje slučajeva kada se različiti verzije štampanog dizajna ne poklapaju. Korisnici mogu jednostavno ući i odabrati dve povezane tačke iz svake verzije dizajna i automatski poravnati stranice kako bi mogli da rade uspešno upoređivanje.

  3D-to-3D analiza

  3D sadržaj je srce i duša Vico Office-a; koristeći alate za upravljanje dokumentima (Document Controller), korisnici mogu ući dublje u svoj 3D dizajn, nego ikada pre! Dizajn uvezen iz IFC, Tekla, SketchUp, ArchiCAD, Revit, CAD-Duct i Trimble Connect može se analizirati pomoću:

  • Slider mode: geometrijsko lice može da se kreće napred i nazad između svake verzije, što vam brzo dozvoljava da vidite šta se promenilo u odnosu na prethodnu verziju dizajna.
  • Highlight mode: Identifikuje novi, izbrisani, modifikovani i nepromenjeni sadržaj preko korisničkog sistema za kodiranje bojama. Korisnici imaju mogućnost da uđu i revidiraju boje i transparentnost koja se odnosi šemu boja onako kako oni to žele; Dodatno korisnici mogu kontrolisati ceo ekran (uključi, isključi) prema bilo kojoj od navedenih opcija.

  Align-and-scale: Omogućava korisnicima mogućnost mapiranja njihovog 2D crteža direktno na model; biranjem dve tačke na 2D crtežu i dve tačke u odgovarajućem 3D modelu, korisnici mogu mapirati crteže direktno u BIM model. Hibridna analiza omogućava brzo i jednostavno poređenje dva dizajna.

  Alati za analizu

  Issue Manager

  • Koristi se za identifikaciju i dokumentovanje varijacija dizajna u bilo kom od podržanih formata.
  • Kreira detaljnu evidenciju varijacija dizajna koja se može popuniti prema modelu korišćenja.
  • Prikaz liste za prikazivanje dužih izveštaja, kao i prikaz kartice za detaljnu dokumentaciju.
  • Problemi uključuju više od 25 mogućih polja za izveštavanje korisnicima koji ne pripadaju Vico Office-u.
  • Izveštaji o konstruktivnosti mogu se izvoziti u PDF, XLS ili HTML za bilo koga ko će ih koristiti.

  Clash Detection

  • Na elementima zasnovana detekcija konflikata je uključena u analizu 3D modela.
  • Setovi konklikata se mogu kreirati, sačuvati i manipulisati za ponovnu upotrebu.
  • Tolerancije se mogu postaviti za precizna pravila uključivanja/isključivanja.

  Hibridna 2D/3D analiza

  Sa rastućim usvajanjem BIM-a u industriji, projektanti, građevinari i investitori se suočavaju sa problemom projekata koji se kreću u dva sveta; 2D crteži koji su ugovorno obavezujući i 3D modeli koji usmeravaju koordinaciju i kvantifikaciju tokom izgradnje. 

  Kako možemo bolje upravljati 2D/3D hibridnim svetom u kojem živimo?

  Document Controller automatski mapira 2D dokumente u koordinirane 3D modele, kroz intuitivni vizuelni interfejs, kako bi omogućio jednostavno poređenje dokumenata. Sada možete da rano identifikujete neslaganja između 2D crteža i 3D modela, izveštavate i sarađujete sa projektnim timovima i brzo rešavate probleme da biste skratili vreme, eliminisali ponovljene radove i smanjili troškove.

  • Organizujte i upravljajte višestrukim PDF crtežima i 3D modelima u sigurnosnom strukturnom projektnom registru - jedan izvor istine za sve projektne ulaze. Osigurajte da svi u projektnom timu rade sa najnovijim i najtačnijim planovima.
  • Mapiranje 2D/3D ulaza u konsolidovanom hibridnom okruženju za lako upoređivanje i analiziranje dokumenata kao konačna provera tačnosti pre nego što se generišu crteži za montažu i instalaciju.
  • Fleksibilne i prilagodljive mogućnosti izveštavanja omogućavaju izvoz u PDF, XLS i HTML formate kako bi poboljšali komunikaciju i saradnju sa ne-BIM korisnicima na terenu.
  • Osnovna detekcija konflikata, podešavanje tolerancije i rešavanje/kooridnacija problema omogućavaju timovima da identifikuju probleme konstruktivnosti u fazi planiranja, pre nego što se pojave na terenu. Perzistentna mogućnost označavanja osigurava da problemi budu efikasno komunicirani i praćeni kroz životni ciklus projektovanja i izgradnje.
  • Jednostavno praćenje, poređenje i vizuelizacija promena pomoću automatske detekcije promena, mogućnost preklapanja i kodiranje bojama. Održavajte istoriju izmena direktno iz projekta. Dodelite status prioriteta problemima i automatski generišite izveštaj o saradnji kako bi brzo rešili probleme.
 • Takeoff Manager

  Predmer i predračun

  Što su su preciznije date količine, to je preciznije kalkulacija i plan. Vico Takeoff Manager generiše brze i tačne, na modelu i lokaciji bazirane kalkulacije, izvedene iz 3D modela kreiranih pomoću bilo kojeg standardnog BIM alata.

  Jednom kada je model uvezen u Vico Office, na 3D elemente se primenjuje jedinstveni algoritam za analizu geometrije kako bi definisao stavke za predmer i predračun i rasporede; svaka kalkulacija se sastoji od količina građevinskih elemenata koji su specifični za tip elementa i može se koristiti za detaljnije planiranje troškova i rasporeda.

  Stavke za predmer se mogu izvesti i gledati iz 2D crteža i 3D modela što korisnicima omogućava da premoste jaz između tradicionalnih metoda i BIM procesa. Dinamička arhitektura programa omogućava korisniku da lako izbere svoje grupe za takeoff da obezbedi sigurnost da nijedna količina nije propuštena prilikom njihove primene na procenu ili raspored. Uzimanje količina i dalje traje od verzije do verzije, omogućavajući korisnicima da nove verzije brzo validiraju i uporede sa prethodnim.

  U okviru Integrisanog okruženja Vico Office, podaci po lokaciji su automatski dostupni u Vico Cost Planner i Schedule Planner modulima; nema potrebe za izvozom i uvozom podataka kada koristite Vico Office, potpuno integrisani 5D tok posla. Ovim pristupom korisnici mogu biti sigurni da su procene troškova i rasporedi uvek aktuelni i tačni.

  Vizuelne povratne informacije

  Poboljšajte komunikaciju i pouzdanost. Dvosmerna veza između svih pogleda unutar Vico Office predstavlja jasnu logiku iza predložene kalkulacije i povezane relacije; izaberite 3D element, stavku ili količinu i pregledajte povezane podatke u kontekstu procene ili rasporeda.

  Modovi i filteri

  Koristeći naprednu navigaciju, filtriranje i načine pregleda, možete efikasno komunicirati i upravljati detaljnim informacijama o dizajnu unutar Vico Office. Automatizujte proces izrade predmera i predračuna kako biste olakšali interakciju sa vašim modelom pomoću isticanja i izolovanja elemenata na osnovu njihovih svojstava, količine i/ili lokacije u okviru projekta.

  Količine na osnovu lokacije

  Koristeći Takeoff Manager uživate u prednostima dobijanja preciznih, na lokaciji baziranih količina. Količine se automatski organizuju prema tipu elementa i lokaciji, u skladu sa bilo kojim fizičkim kriterijumima koji su dodati projektu. Struktura lokacije može da se poboljša u bilo kom trenutku, a ažuriranje količina će se vršiti automatski.

  Verifikacija i preimenovanje

  Kada koristite Takeoff Manager možete jednostavno identifikovati i preimenovati 3D elemente koji su nepravilno modelirani u BIM aplikaciji. Poboljšajte kontrolu dobijanjem vizuelne povratne informacije iz bilo kog 3D elementa, uključujući mogućnost označavanja pojedinačnih elemenata, kao i identifikovanje bilo kog elementa sa nedostajućim količinskim podacima. Nedostajuće informacije mogu se uneti u projekat pomoću alata za merenje ili manuelnim ubacivanjem informacija. Korisnici Vico Office Takeoff Menadžer-a ne moraju imati BIM softver kako bi dobili sadržaj grupisan i dodeljen.

 • Location Breakdown Manager

  Definisanje lokacija za količine, rasporede i troškove

  Lokacije drže ključ bolje organizacije projekta, kako u fazi pripreme gradnje, tako i na licu samom gradilištu. Količine elemenata razvrstane po lokaciji pružaju tačnije rasporede, preciznije procene i pomažu u ublažavanju rizika. Definisanje preciznih lokacija je od presudne važnosti za pružanje detaljnih BIM informacija i Vico Office je jedino rešenje koje ih ugrađuje u 4D i 5D proces.

  Vico Office LBS Manager vam omogućava da definišete spratove, zone i optimizovan sistem lokacija po specijalizacijama radnika koji će raditi na izgradnji, kao i stvarne zahteve svake lokacije. Ovi fizički segmenti su osnova za, na po lokacijama bazirane, procene količina, što je polazna tačka za precizne rasporede i procene. U istom projektu mogu se kreirati višestruke lokacije, a korisnik može sam da odluči koji set podataka će koristit; još bolje, proces kreiranja lokacije u Vico Office-u nije destruktivan, što znači da korisnici ne moraju da se vraćaju i da naprave bilo kakve izmene u softveru za autorizaciju. Moduli troškova i rasporeda unutar Vico Office će zatim koristiti detaljne količine kako bi precizno izračunali potreban rad, materijal i opremu sa izuzetno visokim stepenom preciznosti. Precizni rasporedi. Tačne procene. Bolji rezultati.

  Radite pametnije

  LBS Manager omogućava kreiranje i promenu lokacija projekta (spratova i zona) unutar Vico Office-a, bez potrebe da se vraćate u BIM aplikaciju za autorizaciju. Količine se izračunavaju prema željenoj podeli i automatski se ažuriraju u narednim radnim procesima Vico Office-a. To omogućava analizu i optimizaciju faziranja i sekvencionisanja projekta, tako da se harmonija može postići tokom izvršenja projekta na licu mesta.

  Vico Office LBS Manager vam omogućava da:

  • Definišite strukturu lokacija za svoje BIM modele
  • Izračunate količine po lokaciji
  • Definišete alternativnu strukturu lokacija, onako kako je to potrebno za pojedinačne radne sekvence (sisteme lokacija)
  • Održavate konstantne strukture lokacija bez obzira koliko puta je dizajn ažuriran

  Kako to radi

  Definisanje raspodele na lokacije u okviru BIM modela omogućava vam da dodate novu dubinu i uvid u vaše procene i rasporede; Vico Office LBS Manager vam daje alat koji je potreban za obavljanje posla.

  Postoje dve ključne komponente za Vico Office prilikom primene strukture raspodele na lokacije (LBS): Fizičke lokacije i količina bezirane na građevinskim elementima (izvedene iz geometrije BIM modela) koje dolaze sa svake lokacije. Ove lokacije i količine predstavljaju osnovu za izradu rasporeda i procena.

  Pomoću LBS Menadžera, planeri mogu početi sa fazom, spratom ili zonom zgrade i razbiti ih na fizička područja koja će biti izgrađena. Elementi se zatim mogu dodatno grupisati u sisteme lokacija kako bi se prilagodili nestandardnim rasporedima. Ovo omogućava da sve specijalnosti budu planirane u optimalnom rasporedu za idealan tok posla i kontinuirani protok resursa. Rad bez prekida i ponovnog započinjanja donosi bolju produktivnost.

  Organizovanjem lokacija projekta sa ovim opcijama, optimalna logika sekvenciranja može se primeniti uz Vico Office Schedule Planner-om, rešenjem za planiranje zasnovanim na modelu, koji vam pomaže da koristite teoriju protokola (Flowline) za optimizaciju rasporeda, u smislu troškova i vremena. Glavni izvođači i pod-izvođači na projektu mogu pregledati simulaciju napravljenu u Vico Office 4D Manager-u i dati sugestije za poboljšanja.

  Sa optimalnim redosledom i rasporedom u rukama, Rukovodioci sada mogu da koriste Vico Office Production Controller da beleže stepen realizacije aktivnosti u realnom vremenu i generišu rasporede, izveštaje o statusu, pa čak i nedeljne planove rada za projekat.

  Trimble Vico Office je prvo rešenje koje istovremeno obezbeđuje količine zasnovane na lokaciji, uz inteligentnu podelu geometrije. I to nije destruktivno – Vico Office čuva originalne elemente tako da nema potrebe da se vraćate u BIM aplikaciju da biste učinili nužne promene unutar modela. Sve lokacije se čuvaju u Vico Office LBS Manager-u i mogu se primeniti na nove verzije modela čim budu objavljene.

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO