Vico Office - 5D za BIM

Trimble Vico Office je integrisana platforma koja u sebi objedinjuje dizajn menadžment, procenu troškova i planiranje.

Korisnici mogu odabrati fokusirane module (procese) za dizajn, troškove i vreme, ili mogu raditi unutar potpuno integrisanog Vico Office paketa; takva fleksibilnost omogućava da započnete sa kalkulacijama baziranim na modelu ili rasporedima zasnovanim na modelu, kao i da u potpunosti integrišete radne procese kada god vama to odgovara.

Vico Office za dizajn

Klikni za više detalja

Procesi za dizajn ugrađeni u Trimble Vico Office su ulaz za rad u okviru integrisanog paketa. Bilo da li želite da bolje upravljate dizajnom, kreirate procenu troškova zasnovanu na modelu, ili da radite na, na modelu baziranim rasporedima, da biste započeli, koristite Vico Office modul za dizajn ...

Vico Office za troškove

Klikni za više detalja

Procena troškova bazirana na modelu se pokazala kao jedan od najvažnijih procesa koje je BIM automatizovao; sada možete da koristite 3D modele ili 2D crteže da brzo kvantifikujete projekte što vam ostavlja mogućnost da više vremena budete fokusirani na ostale aktivnosti neophodne za dobijanje projekta ...

Vico Office za vreme

Klikni za više detalja

Trimble Vico Office radni procesi donose revoluciju u BIM; kombinovanjem efikasne procene troškova zasnovane na modelu sa naprednom „Flowline“ metodom planiranja, kreiranje detaljnih i preciznih rasporeda u Vico Office-u je lako i moćno ...

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO