VFX zona

CGI

kompjuterski generisane slike

kreiranje statičnog ili animiranog vizuelnog sadržaja upotrebom računarskog softvera za animaciju.

VFX

Vizuelni efekti

proces pomoću kojeg se slike kreiraju ili manipulišu izvan konteksta živog akcijskog snimka u izradi filmova

CGI/VFX

proizvodnju slika

mnoge svrhe, uključujući vizuelnu umetnost, oglašavanje, anatomsko modelovanje, arhitektonski dizajn, inženjering, televizijske emisije, video igrice i filmske specijalne efekte, kao i u aplikacijama za veštačku realnosti (AR) i virtuelnu stvarnost (VR).

Scroll for more

Autodesk M&E

Autodesk Media & Entertainment proizvodi daju animatorima, modelarima i stručnjacima za vizuelne efekte alatke koje im pomažu u stvaranju upečatljivih efekata, verodostojnih 3D karaktrera i zapanjujućih okruženja za film, TV i igre.

Next Limit

je specijalizovan za istraživanje i razvoj inovativnih softverskih proizvoda koji podržavaju fizičke simulacije i vizuelizaciju u oblasti inženjeringa, vizuelnih efekata, arhitekture i dizajna. Next Limit je postigao svetsku reputaciju za kvalitet, mogućnosti i svestranost svojih simulacionih alata.

Ostali CGI alati

I pored toga što je Autodesk naš najveći partner na polju softvera za CGI, VFX, VR i rendering, u našoj ponudi nalaze se još neka rešenja koja vam preporučujemo kao dodatak kreativnim alatima koje nudimo. To su Enscape sa svojom tehnologijom renderinga u realnom vremenu i V-Ray za SketchUp i Rhino.

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO