Tekla Structures 2018

Bolji radni procesi sa crtežima: „Drawing content manager“

Brzi i jednostavan način za pregled, dodavanje i lociranje sadržaja crtanja: Novi „Drawing content manager“ nudi brz i jednostavan način pregleda, dodavanja i lociranja sadržaja crtanja. Nudi jasan pregled delova u crtežu i beleške/oznake povezane sa delom. Možete jednostavno da budete sigurni da nema tragova za potrebne delove. Funkcije pretraživanja će pronaći bilo koji objekt pomoću, na primer, imena, položaja ili parametra profila i istaknuti ga u svim prikazima crteža.

Još inteligentnije postavljanje oznaka

Sa novom verzijom možete brže izraditi bolje crteže. Možete potrošiti manje vremena za njihovo smanjivanje, pošto postavljanje oznaka i poravnanje automatski daje rezultate bliže industrijskom standardu. Rutina za ručno postavljanje oznaka je mnogo inteligentnija i manje je potrebe za čišćenjem, a poboljšana rutina za usklađivanje oznaka vam omogućava da uštedite vreme, a da olakšate čitanje crteža. Možete da dodate komentar tako što ćete dodati modelirane oznake u prikaz crteža.

Promenite model iz crteža GA

Sada možete modifikovati objekte u modelu direktno iz GA crteža, jer su to, recimo, živi prozori za vaš model. Ovo štedi vreme kada vam je potrebno, na primer, promeniti profil.

Lakše čitanje crteža armatura

Konstruktivni Tekla model sa armaturom sada stvara jasne i lako čitljive radne crteže sa mnogo manje napora nego ranije. Sada je moguće prikazati poglede sekcija armature sa pojedinačnim linijama, ali ispunjeni završeci armatura, a armature se više ne preklapaju u crtežima i lako se podešavaju i pravilno vide.

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO