Tekla Structures

Modeli kreirani pomoću Tekla BIM softvera nude tačne, pouzdane i detaljne informacije potrebne za uspešno modeliranje informacija o zgradama i izvođenje građevinskih radova. Poželite dobrodošlicu glatkom toku posla u vašoj kompaniji sa Tekla Structures i konstruktivnim modelima.

Tekla radi sa svim materijalima i najsloženijim strukturama – vi postavljate granice, ne softver. Naši kupci su koristili Tekla Strukture za modeliranje stadiona, offshore struktura, postrojenja i fabrika, stambenih zgrada, mostova i oblakodera.

Pomoć́ u implementaciji

Naši inženjeri uz pomoć stručnjaka iz Tekle pomažu korisnicima u implementaciji softvera. Našim kupcima nudimo lokalnu podršku i obuku.

Otvoreni pristup BIM-u

Tekla je spremna za korišćenje, ali možete je optimizovati ako želite. Kako Tekla ima otvoren pristup BIM-u, možete koristiti i druga rešenja za izvođače i proizvodnju elemenata i još uvek ćete imati aktivnu vezu sa Teklom. Proširenje i poboljšavanje Tekla Structures je jednostavno sa Tekla Open API, aplikacionim interfejsom.

Jedno softversko rešenje, različite konfiguracije i okruženja

Tekla Structures je jedno softversko rešenje koje ima različite konfiguracije koje odgovaraju različitim potrebama naših kupaca.

Tekla Structures ima 30 lokalizovanih okruženja i 14 jezika korisničkog interfejsa kako bi lakše koristili i implementirali softver.

Ključne prednosti

 • Saradnja i integracija zahvaljujući otvorenom BIM pristupu.
 • Modelirajte sve materijale.
 • Radite čak i sa najvećim, najsloženijim strukturama.
 • Kreirajte tačne, konstruktivne modele.
 • Neka informacija ide od dizajna i tehničke dokumentacije do gradilišta.

Tekla Structures 2018

Detaljnije

Tekla Structures i Revit

Detaljnije

Tekla konfiguracije

Detaljnije
 • INŽENJERING

  Analiza i dizajn, ruku pod ruku

  Sa Tekla softverom, možete modelirati bilo koju vrstu strukture od bilo kog materijala, ili uključiti nekoliko materijala na jedan model. Softver može da se povezuje sa nekoliko paketa za analizu i dizajn (A&D) kroz Tekla Open API. Pored toga, Tekla Structures povezuje A&D pakete prenosom datoteka. Podržani formati uključuju, na primer, SDNF, CIS/2 i IFC. Ako koristite vlastite tabele za izračunavanje A&D, Tekla Structures takođe može da se poveže sa njima.

  Prednosti povezivanja sa A&D paketom uključuju koordinaciju i vizuelizaciju sa modelom, crtežima i izveštajima i efikasnim upravljanjem promenama. I inženjeri i crtači mogu raditi na istom projektnom modelu.

 • PROIZVODNJA

  Crteži, izveštaji i mašine

  Tekla se integriše sa većinom glavnih, naprednih, sistema za upravljanje proizvodnjom ili planiranje resursa, kao i sistema za automatizaciju mašina za proizvodnju elemenata čeličnih konstrukcija, montažne betonske elemente i armaturne elemente. Informacije za proizvodnju mogu se automatski preneti sa Tekla modela u ove sisteme i minimizirati ručni rad i greške. Crteži se mogu izvuci iz modela i ažuriraju se sa modelom. Pored toga, možete koristiti model za kalkulaciju količina materijala.

  Za povezivanje sa širim spektrom proizvodnih mašina, Tekla koristi različite formate datoteka.

 • IZGRADNJA

  Nesmetan radni proces

  Tekla softver omogućava efikasan protok informacija: Arhitekte, inženjeri i izvođači radova mogu deliti i koordinirati informacije o projektima. Tekla se povezuje sa glavnim softverskim rešenjima za AEC, MEP i za dizajn postrojenja zahvaljujući otvorenom BIM pristupu i IFC kompatibilnosti. Softver podržava DGN i DWG. Tekla BIM softver se takođe integriše sa vodećim softverskim rešenjima za menadžment u građevinarstvu kao i softverima za analizu i dizajn.

  Prednosti ovog otvorenog pristupa uključuju bolju koordinaciju rasporeda i strukturne informacije koje podržavaju bolju konstrukciju. Korisnici uživaju u boljoj produktivnosti i manje frustracije.

  Tekla se takođe povezuje sa aplikacijama za upravljanje projektima koje dalje pomažu korisnicima da razumeju i vizualizuju pravi obim i kontekst stavki linija rasporeda, naručivanja materijala, zahteva za plaćanje i objekata koje druge učesnici u projektu stvaraju. Osim toga, mapiranje kritičnih komponenti informacija o projektnom upravljanju u odgovarajuće objekte inteligentnih modela pruža korisnicima mogućnost da kreiraju pogled na status projekta.

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO