Tekla Model Sharing

Tekla Model Sharing omogućava efikasno globalno kolaborativno modeliranje unutar jednog  Tekla Structures modela. Tekla Model Sharing daje korisnicima slobodu da rade sa istim modelom istovremeno na različitim lokacijama i vremenskim zonama.

Sa Tekla Model Sharing možete raditi lokalno i istovremeno deliti promene modela na globalnom nivou. Na primer, jedan od Tekla Model Sharing timova može raditi u Nju York-u, jedan u London-u i jedan u Bangkok-u. Svi oni doprinose istom modelu, radeći širom sveta tokom radnog vremena u različitim vremenskim zonama, dok se model stalno razvija.

U Tekla Model Sharing, svaki korisnik ima lokalnu verziju modela na svom računaru ili na mrežnom uređaju, a podaci o modelu se dele i sinhronizuju preko Interneta pomoću usluge Microsoft Azure Cloud Sharing Service. Kada se model deli, povezan je sa uslugom deljenja zasnovane na klaudu Status usluge možete proveriti u bilo kom trenutku.

Da biste lako delili izmene svog modela, publikujte ih pomoću usluge deljenja. Kada želite da ažurirate svoj model sa promenama koje su napravili drugi korisnici, pročitajte promene sa usluge za deljenje.

Iako se promene dele preko Interneta, ne morate uvek biti povezani sa uslugom deljenja. Morate biti na mreži samo kada želite da publikujete ili pročitate promene. Ovo omogućava da nije potrebno da uvek budete on-line ako vaša Internet veza nije uvek dostupna.

Sa Tekla Model Sharing, možete:

  • pozvati ostale korisnike da delite model
  • priključiti se nečijem deljenom modelu
  • deliti izmene na modelu

 

Napomena:

Tekla Model Sharing zahteva single-user model. Model nije moguće istovremeno deliti i koristiti u multi-user režimu. Ako želite da koristite multi-user režim kao način deljenja modela, umesto Tekla Model Sharing, potrebno je da prvo diskonektujete vašu lokalnu verziju modela iz servisa za deljenje, a zadim da ga konvertujete u multi-user model.

Iključeni model više nema nikakvu vezu sa originalnim, deljenim, modelom u servisu za deljenje. To znači da ako isključite svoju lokalnu verziju modela iz usluge za deljenje i počnete da koristite model u višekorisničkom režimu, ne možete ponovo spojiti originalni dijeljeni model i višekorisnički model."

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO