Sefaira Architecture

Stvaranje visokokvalitetnih objekata zahteva da projektni tim može brzo istražiti mogućnosti dizajna i razumeti njihov uticaj na performanse izgradnje.

 Sefaira Architecture omogućava dizajnerskim timovima da zajednički i brzo analiziraju pasivno i aktivne strategije za optimizaciju performansi zgrade.

BRZO

 Od modela arhitektonskog dizajna do ključnih energetskih i dnevnih svetlosnih izlaza za samo nekoliko minuta

KOLABORACIJA

Radite kao tim na zajedničkim projektima sa arhitektama i inženjerima - unutar ili van vaše organizacije

VERODOSTOJNO

 Zasnovano na industrijskim standardima EnergyPlus ™, Radiance i DAISIM analizama.Šta je Sefaira Architecture?

Sefaira Architecture je klaud baziran softver koji omogućava kolaboraciju i kombinuje zanimljiv i jednostavan interfejs sa potvrđenim industrijskim standardima za analizu. On pomaže firmama koje brinu o učinku izgradnje da:

  • Kreiraju koncepte i dizajne visokih performansi već u ranim fazama dizajna;
  • Ostvare saradnju između disciplina i preduzeća;
  • Edukuju i osposobe svoje timove da usvoje dizajn temeljen na performansama;
  • Komuniciraju svoj uspeh sa dizajnom zasnovanim na performansama širom firme i na tržištu. 

Zašto koristiti Sefaira Architecture?

BRZA - Sefaira Architecture je dovoljno brza da podrži tempo ranog dizajna i da komunicira dizajnerske odluke. Drugi pristupi analizi ne mogu pratiti pristup koji Safaira Architecture primenjuje već u ranoj fazi projektovanja.

LAKA - Sefaira Architecture je jednostavna za učenje i jednostavna za korišćenje. Alternativni specijalizovani alati često zahtevaju značajnu obuku i iskustvo kako bi korisnik bio efikasan.

POUZDANA - Sefaira Architecture je dovoljno pouzdana da isporuči vredne rezultate. Alternativni pristupi mogu biti dovoljno brzi ali često nemaju kredibilitet i nisu osetljivi na promene dizajna.

KOLABORACIJA - Sefaira Architecture čini saradnju lakšom i efikasnijom. Alternativni pristupi analizi performansi u ranoj fazi inhibiraju umesto da pomognu saradnju između arhitekte i inženjera.

KOMUNIKACIJA - Sefaira Architecture podržava efektivnu komunikaciju performansi projekata spajanjem privlačnog, visoko-vizuelnog interfejsa sa puno mogućih dodatnih sadržaja kao što su grafikoni. Drugi pristupi ranoj analizi performansi obično nemaju ovako kvalitetan vizuelni rezultat.

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO