Tipovi licenci

 • Stand Alone Licence

  Licenca vezana za računar (Stand-alone license)  je takozvana "node-locked" licenca, zato što se svaka licenca vezuje za jednog korisnika i računar. Za više informacija pogledajte Ugovor o licenciranju softvera ( Software License Agreement - SLA) za vaš proizvod. 

  Licence vezane za računar su idealne za male kancelarije i individualne korisnike, jer ne zahtevaju internet konekciju za pokretanje i često su jeftinije od mrežnih licenci za isti proizvod.

  Grejs Period

  Većina licenci vezanih za računar daju grejs perio između instalacije i registracije i aktivacije proizvoda. Nakon kupovine proizvoda, možete ga isntalirati i koristiti određeno vreme. Posle isteka grejs perionda, proizvod će prestati da radi do trenutka registracije i aktivacije. Možete aktivirati vašu licencu u bilo koje vreme tokom grejs perioda.

  Online License Transfer (OLT)

  Većina licenci vezanih za računar Autodesk proizvoda od serije 2010 sadrži novu alatku za transver licenci, takođe poznatu kao online license transfer (OLT). OLT zamenjuje Portable License Utility (PLU) prethodno dostupnu sa Autodesk proizvodima. OLT eksportuje vašu licencu proizvoda preko interneta u Autodesk "parking površinu". Možete povratiti licencu preko interneta na bilo koji računar na kom je instaliran odgovarajući Autodesk proizvod, sa istim serijskim brojem. Sa OLT možete eksportovati vašu licencu javno ili privatno. Kada eksportujete licencu javno, to znači da je bilo ko ko ima instaliran isti Autodesk proizvod može koristiti ponovo, dok ukoliko licencu eksportujete privatno, možete je ponovo koristiti samo vi. 

  Registracija i Aktivacija

  U većini slučajeva, pri instalaciji licenci vezanih za računar, dobijate zahtev za unos serijskog broja i ključa proizvoda. Kada startujete proizvod po prvi put, dobijate zahtev da unesete informaciju o registraciji. Proces registracije automatski generiše kod za aktivaciju. Kod za registraciju, zajedno sa serijskim brojem, ključem proizvoda i informacijama o registraciji, su poslati u Autodesk, i kod aktivacije je generisan za vas. Ako imate internet konekciju tokom registracije i aktivacije proizvoda, kod za aktivaciju je automatski generisan, te ne morate da ga naknadno unosite.

 • Mrežna licenca NLM

  Prednosti

  Mrežne licenciranje softvera pojednostavljuje menadžment, jer su licence skladištene samo kod menadžera licenci, umesto na svakom od radnih stanica na mreži. Menadžer licenci može biti tako konfigurisan da pamti istoriju korišćenja. Autodesk uključuje SAMreport-Lite, koji besplatno pruža osnovne istorijske izveštaje korišćenja. Ukoliko su vam potrebni detaljni izveštaji, potrebni su vam alati za izveštaje Flexera FlexNetManager®. Sledeći benifit korišćenja mrežnih licenci je u tome da ukoliko ne koristite vaš proizvod sa mrežnom licencom, ta licenca je dostupna drugom korisniku.

  Šta je NLM?

  Mrežne licencu su licence koje rade na serverima unutar mreže u vašoj kompeniji. Ukoliko koristite mrežne licence, Autodesk proizvod može biti instaliran na svim računarima unutar kompanije, ali u isto vreme se može koristiti samo onoliko proizvoda koliko licenci imate. Kada se završi sa radom, licence se vraćaju na server, i spremne su da se ponovo pokrenu na istom ili drugom računaru. Softveri koji imaju mrežne licence ne moraju se individualno registrovati i aktivirati. Centralni server dinamički i momentalno dodeljuje mrežne licence kada se Autodesk® proizvod pokrene na Vašoj mreži. Kada se program zatvori server "vraća" mrežnu licencu na svoje mesto na serveru. Mrežne licence nisu vezane za svaku radnu stanicu ili instalaciju, tako da ovaj metod pruža fleksibilan i efektivan pristup kada korisnici koriste više od jednog Autodesk programa, ili često menjaju lokaciju rada. Korisnici mogu "pozajmiti" mrežnu licencu na korišćenje van radnog mesta u periodu do 180 dana (6 meseci). Ovaj vremenski period se može smanjiti od strane Vašeg administratora. Kada istekne taj period server automatski vraća licencu. Spoljni korisnici koji se loguju u Vašu mrežu kroz VPN (Virtual Private Network) koriste licence na način na koji ih koriste i korisnici koji su direktno u mreži. Server mrežnih licenci je baziran na Macrovision Corporation’s FLEXlm® serveru. Zajedno sa ovim softverom SAMreport-Lite tracking reports dopušta administratoru da prati ukupan broj licenci u nekom odeljenju, sate korišćenja u nedelji, broj odbijenih zahteva za licencu kao i više važne podatke kao što su troškovi i procene. Mrežno licenciranje takođe pruža administratoru kontrolu nad pristupom softveru. Licence mogu biti premeštane sa jednog na drugog korisnika bez nove instalacije softvera, prostim dodeljivanjem prava i odbijanja pristupa licenci. Na kraju administrator može podesiti specifične karakteristike mrežne licence kao što je pozajmljivanje licence sa mreže.

  Regitracija i aktivacija

  Administrator registruje i aktivira mrežnu licencu koristeći Network License Activation utility koji omogućava on-line aktivaciju servera. Takođe registraciju i aktivaciju je moguće uraditi i putem e mail-a. Kada se ovaj korak završi, server licenci automatski raspoređuje licence koristeći FLEXlm server. Aktivacija i registracija mrežnih licenci zavisi od modela isporučivanja, koji je izabran od strane administratora. Postoje tri modela isporuke mrežnih licenci: jedan server licenci, distributivni server licenci i redudantni server licenci. Instalacija i isporuka Da bi mrežna licenca radila nekoliko alata mora biti instalirano: 

  The Deployment wizard - omogućava da administrator napravi sliku instalacije

  The Network License Activation utiility - za registraciju i aktivaciju licence

  The Network License Manager - ovim softverom se upravlja licencama i omogućuje konfiguracija mreže.

  Jedan server licenci pruža jedan centralni server licenci koje dodeljuje licence kroz mrežu. Ova konfiguracija zahteva pouzdanu, low-latency mrežnu konekciju da bi se održala stalna veza između klijenta i servera. FLEXIm server dozvoljava određeni period vremena, obićno oko 120 minuta, posle koga upozorava klijenta da je konekcija izgubljena.

  Distribuirani server licenci dopušta da kompjuter radi kroz listu servera mrežne licence kako bi održao licencu. Svaka radna stanica poseduje lokacije nekoliko ili svih dostupnih servera licenci. Ova konfiguracija dopušta komunikaciju kroz wide area mreže i pruža zaštitu od pada mreže. 

  Redudantni sever mrežnih licenci pruža zaštitu od pada mreže tako što deli jednu lokaciju mrežnih licenci preko tri servera, koja moraju biti u konstantnoj komunikaciji kroz visokofunkcionalnu, low-latency mrežu. Glavna licenca se kopira i čuva na svakom od redudantnih servera.

  License Borrowing

  Većina Autodesk prozivoda sa mrežnim licencama, omogućavaju da koristite softver dok je privremeno isključen sa mreže svoje komanije, kao na primer kad ste na službenom putu  ili kad radite na udaljenoj lokaciji. Ova funkcionalnost je moguća sa opcijom pozajmljivanja licence (license borrowing). Licencu možete pozajmiti sa servera i daljinski je koristiti do 180 dana. Administrator može smanjiti maksimalni period za pozajmljivanje. Kada je licenca pozajmljena, ona je nedostupna na serveru, i ne može je niko koristiti, dok je vi ne vratite. Kada prože period na koji ste pozajmili licencu, ona postaje automatski dostupna drugom korisniku. Ukoliko se povežete na mrežu pre isteka perioda pozajljivanja, možete

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO