Vico Office

3D BIM ZA VIZUALIZACIJU I IZVEŠTAVANJE

Vico Office Client pomaže svim učesnicima u projektu da vizuelizuju sve modele koji čine zgradu: arhitektonsku, strukturnu, MEP i virtuelnu maketu čak i veoma komplikovane structure objekta.

Upravljanje modelom je ključna komponenta Vico Office Klijenta jer omogućava korisniku da organizuje sve modele vezane za projekat, uključi i isključi najnovije verzije ovih modela, pa čak i kombinuje modele da vidi "veliku sliku".

3D BIM ZA DETEKCIJU PREKLAPANJA

Kad čujemo reč "kleš", razmišljamo o cevima, u HVAC-u, koje su ukrštaju ili presecaju pod. Prepoznavanje i rešavanje ovih problema, unapred, je bila jedna od najboljih upotreba BIM tehnologije koja može lako uštedjeti velike količine novca i nedelje izgubljenog vremena u čekanju da se komponente ponovo proizvedu.

Ali izvođači znaju da postoje i druge vrste kleševa osim geometrije. Često postoje promašene promene u setovima crteža. Zatim će biti sukoba rasporeda: previše radnika u istom prostoru i pitanja o veličini / trajanju tima koja dovode do sukoba.

3D BIM ZA LEJAUT

Vico je već rešio 3D koordinaciju, 4D planiranje, 5D procenu i kontrolu proizvodnje na licu mesta. Sada bi želelo da predstavi Layout Manager - vezu iz modela Virtual Construction na fizičku lokaciju posla. Laiout Manager koji rešava dva glavna problema za timove u građevini: brzo i tačno identifikovanje tačaka postavljanja i validiranje da su elementi za izgradnju instalirani na tačnoj lokaciji.

3D BIM ZA PROCENU KOLIČINA

Količine i lokacije su ulazi za Vico Office Suite. Precizno uzimanje količine je početak preciznog rasporeda i precizne procene. Dakle, važno je početi sa sveobuhvatnom procenom količina koja analizira svaki dio BIM geometrije i to je upravo ono što dobijate sa Vico Takeoff Manager-om.

Sa Vico Office postoji interesantna saradnja između tima za procenu i tima za planiranje zbog tesne integracije između aktivnosti planiranja 5D troškova i 4D planiranja aktivnosti. Planeri primenjuju još jedan pristup da ispitaju količine: lokacije. Kako će tim raditi kroz količine na svakoj određenoj lokaciji? I shvatanje kako timovi "troše" materijale dok rade kroz posao, pomažu da dodatno utvrdite količine sa faktorima otpada.

4D BIM ZA RASPOREDE

Količine po lokaciji: Vico LBS Manager pomaže vam da podele lokaciju u zone. Ako timovi dobiju preciznu lokaciju za rad produktivnost će biti pobpoljšana. U Vico Office je ugrađena mogućnost da korisnik sam definiše više lokacija za određene radne sekvence. Ove lokacije se zatim koriste za izračunavanje količina zasnovanih na lokaciji, što je ulaz za planiranje troškova i lokacijske rasporede.

Raspored distribucije: ovaj metod planiranja se fokusira na kontinuirani tok rada za zanate i radi sinhronizovano sa lokacijama.

Upravljanje proizvodnjom na licu mesta: Merenje posla određeno lokacijom i upoređivanje stvarnog sa planiranim aktivnostima pomaže izbegavanju evnetulanih preklapanja.

Komunikacija: Kako 3D BIM olakšava svima u timu da vizuelizuju završeni projekat, 4D BIM raspored olakšava da vlasnici, zanatlije, timovi vide kako će zgrada biti kompletirana.

5D BIM ZA KALKULACIJE

Planiranje i kalkulacije su okosnica bilo koje građevinske kompanije. Ako se promaši bilo koji deo područja projekta, cela ponuda je ugrožena. Taj scenario se ne menja sa BIM-om – Vico Office to samo učini veoma vizuelnim i veoma sveobuhvatnim.

Kalkulacija količina: Kao što biste uzimali količine sa crtežima, za kalkulacije se i dalje moraju uzeti količine sa modela. Sada, međutim, softver čita geometriju modela i predlaže nekoliko kalkulacija količine.

Kalkulacija: U Vico se ovo naziva planiranje troškova koraka, jer će biti brojnih iteracija procene kako se saznaju sve više informacija o projektu.

Vizuelizacija budžeta: Pogledi u Vico Office-u su neverovatni. Ne samo zato što možete da vidite 3D model u odnosu na raspored ili budžet, ili vidite pojedine linijske stavke procene označene u modelu; već zato što pomaže ljudima da razumeju efekte promena dizajna i njihove odluke.