Vico Office za vreme

 

Integrisano 5D Rešenje za BIM

Trimble Vico Office radni procesi donose revoluciju u BIM; kombinovanjem efikasne procene troškova zasnovane na modelu sa naprednom „Flowline“ metodom planiranja, kreiranje detaljnih i preciznih rasporeda u Vico Office-u je lako i moćno.

Kombinacija tri modula unutar Vico Office paketa omogućava planeru da planira/pregleda/implementira svoj raspored unutar kontinuiranog procesa rada. Nije potreban uvoz ili izvoz podataka za prelazak sa jednog modula na drugi i nije potrebno ručno povezivanje u cilju vezivanja različitih faza planiranja.

Rasporedi u sistemu su kvantitativno vođeni dizajnom i mogu se lako optimizovati sa jednim od najnaprednijih raspoloživih metoda (linija ravnoteže); rezultati se mogu odmah pregledati preko 4D plejera, uz simulacije kao vid pripreme za tim koji vodi gradilište, što sve zajedno čini veoma vredan alat za proaktivno upravljanje procesom gradnje.

4D Player

Sa potpuno integrisanim radnim procesima u Vico Office-u, generisanje 4D simulacije je jednostavno i gotovo automatski!

Detaljnije

Schedule Planner

Tradicionalni planovi izgradnje često nisu povezani sa detaljima projekta; ovo nije slučaj sa Flowline rasporedom koji se kreira pomoću Vico Office Schedule Planner-a. Schedule Planner je inovativan i intuitivan način za prikazivanje radnih sekvenci prema tome kako graditelji stvarno nameravaju da izgrade projekat!

Detaljnije

Production Controller

Kreiranje optimizovanog rasporeda zasnovanog na lokaciji je samo jedna polovina jednačine. Upravljanje tim rasporedom na projektu je drugi važan deo i kritičan je za uspeh; u Vico Office Schedule Planning je ugrađena funkcionalnost kontrole realizacije projekta. Upotrebom Product Control modula, planeri i inženjeri mogu dobiti precizne informacije o planiranom direktno na gradilište i proaktivno pratiti realizaciju i donositi korektivne odluke.

Detaljnije

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO