Rhino Kangaroo

Kangaroo Live Physics engine za interaktivnu simulaciju, optimizaciju i pronalaženje oblika direktno u Grasshopperu.

Stvarno smo uzbuđeni što možemo da predstavimo novu verziju - koja Kangaroo čini znatno moćnijim i fleksibilnijim. Ovo je potpuna prepravka osnovnog solvera i svih komponenti interfejsa, uz nekoliko ključnih poboljšanja:

  • Značajno poboljšana stabilnost i brzina konvergencije, prevazilaženje prethodnih ograničenja vrednosti krutosti.
  • Stari Force objekti su zamenjeni ciljevima. Oni obuhvataju sile, opterećenja i ograničenja u jednom jednostavnom sistemu.
  • Tipovi ciljeva za mnogo novih primana, kao što su oblasti, stezanje dužine, kačenje dužine i ugla, kolinearnost, koplanarnost, ograničenja simetrije, sklopovi krutog tela, plastičnost i još mnogo toga ...
  • Kreiranje ciljeva sada je jednostavnije nego ikad, što omogućava da se novi dodaju brzo i po potrebi. Novi prilagođeni ciljevi mogu biti napisani u Grasshopper skript komponentama i modifikovani čak i dok solver još uvek radi!
  • Nekoliko neugodnih i dosadnih aspekata starog interfejsa je poboljšano - više nema potrebe za resetovanjem kada se ciljevi dodaju, uklanjaju ili menjaju, nema više potrebe da se ujednačavaju ulazni ciljevi, nema više potrebe da se startuje i zaustavlja tajmer.
  • Direktno povlačenje i sidrenje tačaka u Rhino prikazima sa novim Grab alatom.
  • Solver biblioteka je sada odvojena od Grasshopper komponenti, kako bi omogućila korisnicima i programerima direktniju kontrolu i prilagođavanje. Može se pozivati na Grasshopper-ove VB / C # / Python skript komponente ili na PythonScript / RhinoScript u Rhino.
  • Puna verzija je besplatna i omogućava komercijalnu i nekomercijalnu upotrebu

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO