Tekla za studente i obrazovne institucije

Neka se vaši studenti usredsrede na suštinu strukturnog inženjeringa umesto na crtanje.

Tranzicija od obrazovanja ka radu često je u isto vreme izazov i prilika za mladog inženjera. Da bi olakšali ovaj korak, Tekla nudi obrazovnim institucijama pristupačan program za licenciranje za obrazovne institucije. Program pruža studentima priliku da izgrade stabilnu osnovu za Tekla softver i Building Information Modeling (BIM).

Garantovana budućnost u građevinarstvu

Građevinska industrija sve više koristi alate za 3D modeliranje, a Tekline licence za edukativni softver pomažu učenicima da nauče vrednost konstruktivnog 3D BIM modela. Sa Tekla softverom, studenti mogu realizovati svaku fazu projekta od idejnog rešenja do faze izgradnje i konstrukcije. Možete navesti svoje učenike da nauče važnost saradnje i prednosti deljenja projektnih podataka od samog početka.

Razumevanje BIM tehnologije daje vašim učenicima bolju poziciju na tržištu rada.

 • Za nastavnike

  Ponuda za predavače

  Bilo da predajete ili razvijate nastavni plan i program u građevinarstvu, inženjeringu, građevinskom menadžmentu, Tekla softver može pomoći vašim učenicima da shvate kako nastaju zgrade. Možete im vizuelno predstaviti, praktično šetajući kroz konstruktivni 3D model. Vaši učenici mogu da istražuju strukturne komponente i detalje i razumeju dizajnerske namere različitih struktura. Sa Tekla softverom, možete upoznati svoje učenike sa strukturnim dizajnom, detaljima, inženjeringom, izradom elemenata ili konstrukcijom.

  Predavanje – detalji konstrukcija u 3D modelima

  Radeći sa Tekla Structures, vaši učenici mogu lako razumeti kako se sklopovi i delovi spajaju i pretvaraju u zgradu. Oni će razumeti čeličnu, drvenu i betonsku konstrukciju i moći će da rade sa referentnim modelima. Učenici mogu naučiti da na efikasan način izrađuju tehničku dokumentaciju korišćenjem Teklinih detaljnih biblioteka komponenti. Vaši učenici će naučiti da kreiraju detalje veza sa svim materijalima, izrade crteže za betonske, drvene i čelične sisteme konstrukcija, elemente i detalja veza i analiziraju prednosti i nedostatke različitih sistema.

  Predavanje - građevinski menadžment

  Tekla softver podržava nastavu koordinacije izgradnje, procenu količina i troškova, planiranje i sekvenciranje. Konstruktivni informacioni model zgrade je tačan, dosledan i uvek ažuriran. Softver vam omogućava da simulirate koordinaciju i saradnju. Studenti uče da razumeju konstrukcije i BIM iz ugla izvođača i projektanta. Štaviše, mnogi današnji poslovi zahtevaju visok nivo poznavanja BIM-a.

  Predavanje -  građevinske konstrukcije i 3D modeliranje

  Tekla softver omogućava vašim učenicima da kreiraju složene konstrukcije onako kako im je potrebno, koristeći više materijala. Modeli napravljeni sa Tekla Structures nose precizne, pouzdane i detaljne informacije, omogućavajući inženjerima da rade zajedno sa drugim članovima projektnog tima.

 • Softver i servisi

  Varijante Tekla edukativnog softvera

  Posvećeni smo da našim partnerima u akademskoj zajednici omogućimo pristup Tekla rešenjima. Tekla Structures je besplatan za studente i fakultete kroz Tekla Campus, online akademiju. „Tekla educational license program”  je namenjen školama koje žele da instaliraju Tekla softver na računare u svojim laboratorijama i imaju pristup online uslugama, kao što su „Tekla Warehouse“ i „Tekla User Assistance“.

  “Tekla educational license program” nudi:

  • Neograničen broj licenci,
  • Lokalna okruženja i Tekla Structures na 15 jezika
  • Godišnji ugovor o održavanju softvera
  • Ažuriranja i nove verzije
  • Interaktivni materijal za obuku
  • Podrška iskusnih stručnjaka iz industrije

  „Tekla educational license program” dostupan je u dva različita paketa programa.

  • Tekla softverska licenca za obrazovne institucije uključuje; Tekla Structures.
  • Komplet Tekla softverskih obrazovnih licenci uključuje; Tekla Structures, Tekla Structural Designer i Tekla Tedds.
 • Za studente

  Tekla Campus i studentske licence

  Tekla Structures Learning je besplatan softverski proizvod za dizajn i projektovanje konstrukcija namenjen za upotrebu od strane aktivnih studenata i nastavnika.

  Tekla Structures Learning je konfiguracija Tekla Structures BIM softvera namenjena isključivo studentima i nastavnicima. Tekla Structures Learning uključuje funkcionalnost kompletne konfiguracije Tekla Structures, ali sa isključenim funkcionalnostima za proizvodnju čeličnih i betonskih elemenata.

  Licenciranje

  Uslovi licenciranja ograničavaju korišćenje Tekla Structures Learning samo na nekomercijalnu upotrebu.

  Korisnički nalog na Tekla Campus služi kao licencni ključ za Tekla Structures Learning konfiguraciju. Tekla odobrava korisnicima Tekla Campus-a studentsku licencu za korišćenje Tekla Structures Learning konfiguracije i veb servisa Tekla Campus u obrazovne svrhe, u trajanju od 4 meseca.

  Tekla Structures Learning licenca ograničava korišćenje Tekla Structures Learning-a na jednu istovremenu online sesiju. Za povremenu upotrebu van mreže, Tekla Structures Learning radi bez aktivne internet konekcije u periodu od 24 sata: otvorite model i potvrdite izbor u polju za potvrdu "Ostanite prijavljeni" kada se prijavljujete na mreži.

  Obično, postavke firewall-a i proxi servera ne bi trebalo da spreče Tekla Structures Learning-u da pristupi Tekla Campus korisničkom nalogu za licencu. Proxi postavke treba da dozvoljavaju saobraćaj na/sa account.tekla.com i identiti.trimble.com preko portova; 80 (http) i 443 (https).

  Izlazi iz Tekla Structures Learning

  Tekla Structures Learning proizvodi obrazovne rezultate:

  • BIM modeli koji su napravljeni ili sačuvani uz pomoć́ Tekla Structures Learning-a. su isključivo edukativni modeli. Oni su kompatibilni sa Tekla Structures Educational konfiguracijom, ali se ne mogu otvoriti u komercijalnim konfiguracijama Tekla Structures.
  • Crteži kreirani ili sačuvani pomoću Tekla Structures Learning-a imaju vodeni žig sa tekstom „Tekla Structures Educational“.

  Podrška

  Tekla Campus Forum je primarni kanal za podršku za Tekla Structures Learning. Ovaj forum nije nadgledan od strane tima za tehničku podršku kompanije Tekla, tako da je svim korisnicima Tekla Campusa dozvoljeno i toplo se ohrabruju da ovde pomognu jedni drugima. Jezik Tekla Campus Foruma je englesk

  Tekla Campus (https://campus.tekla.com/)

  On-line akademija za studente i profesore omogućava pristup resursima za učenje osnova nagrađivanog Tekla softvera za projektovanje i inženjering.

  • Registrujte - Registrujte se da biste kreirali svoj besplatni nalog.
  • Aktivirajte - Kada se registrujete, aktivirajte svoj nalog pomoću linka koji ste primili elektronskom poštom.
  • Preuzmite- Preuzmite vaš primerak Tekla Structures Learning verzije programa.
  • Učite - Počnite da učite pomoću naših video-materijala koja vas vode korak po korak.

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO