Scroll for more

Dlubal BIM integracija

RFEM/RSTAB - INTERFEJSI

Efikasno projektovanje uz BIM

BIM (Building Information Modeling) je efikasan metod rada za planiranje i realizaciju zgrada, koji se zasniva na razmeni informacija između svih učesnika u procesu izgradnje. Ovo se prvenstveno postiže kroz brojne interfejse za razmenu podataka u RSTAB i RFEM.

RFEM/RSTAB I AUTODESK REVIT

Integracija sa Autodesk Revit

RFEM/RSTAB komunicira sa Revit-om koristeći direktni interfejs. Na ovaj način moguće je kreirati nove modele i prilagoditi modifikacije u oba pravca. Tako RFEM i RSTAB savršeno dopunjuju Revit .

 

RFEM/RSTAB I TEKLA STRUCTURES

Integracija sa Tekla Structures

Pomoću direktnog interfejsa integrisanog u programe kompanije Dlubal Softvare, lako možete preneti detaljni analitički model konstrukcije iz Tekla Structures u RFEM/RSTAB.

 

 • Ugađeni interfejsi

  Integracija sa drugim programima

  Dlubal Software programi za strukturnu analizu podržavaju projektovanje u skadu sa Building Information Modeling (BIM) konceptom. Ovo se prvenstveno postiže kroz brojne interfejse za razmenu podataka u RSTAB i RFEM.

  Efikasno projektovanje uz BIM

  BIM (Building Information Modeling) je efikasan metod rada za projektovanje i realizaciju zgrada, koji se zasniva na razmeni informacija između svih učesnika u procesu izgradnje.

  Svi relevantni podaci o zgradama uključeni su u 3D model, koji se zatim koristi u svim fazama planiranja. Na ovaj način nije neophodno koristiti različite modele kreirane u raznim CAD i programima za strukturalnu analizu, već isti model koji se može direktno prenositi između programa.

  Dlubal Softvare programi za strukturnu analizu i BIM

  Za Dlubal Softvare je veoma važno da obezbedi opcije za projektovanje u skladu sa BIM-om. Brojni interfejsi implementirani u programima za strukturnu analizu; RFEM i RSTAB olakšavaju i čine komfornijom razmenu podataka sa najčešće korišćenim rešenjima (kao što su CAD programi).

  Sledeći pregled prikazuje interfejse integrisane u RFEM i RSTAB.

  Opšte informacije o uvozu i izvozu modela

  Za sledeće interfejse i formate razmene datoteka (osim MS Excel i CSV), moguće je upravljati materijalima i poprečnim presečcima pomoću korisničkih datoteka za konverziju.

  Naravno, moguće je proveriti verodostojnost nakon uvoza ili pre izvoza. Opciono, mogu se izvoziti samo odabrani objekti. Takođe možete definisati orijentaciju Z-ose za razmenu podataka. Slično tome, koordinate se mogu ogledati ili čak zameniti.

  Interfejs sa TEKLA Structures

  Postoje tri opcije za razmenu podataka između RFEM/RSTAB i Tekla Structures: .stp interfejs dozvoljava prenošenje okvirnih modela baziranih na datotekama u oba smera. Analitički model koji se generiše i sadrži u Tekla Structures može se preneti na RFEM/RSTAB koristeći drugi direktni interfejs. Na kraju, obezbeđen je dodatni direktni interfejs za razmenu i prilagođavanje fizičkih modela u oba smera.

  Integracija sa Autodesk Revit

  Direktni dvosmerni RFEM/RSTAB interfejs sa Autodesk Revit ispunjava sve zahteve: Struktura kreirana u RFEM/RSTAB-u može se vizuelizovati u Revitu i pripremiti se za inženjera dizajna. Na isti način, moguće je izračunati i dizajnirati Revit model u RFEM/RSTAB. Čak i naknadne promene u Revit-u i RFEM/RSTAB modelu mogu se lako usklađivati.

  Integracija sa Autodesk AutoCAD

  Pored razmene podataka koristeći DXF datoteke, RFEM/RSTAB podržava direktnu razmenu sa AutoCAD-om. Ovaj interfejs koristi najnoviju .NET tehnologiju. Možete razmenu podataka direktno u RFEM/RSTAB.

  Interfejs za Steel Construction (*.stp)

  Da bi se preneli modeli koji se sastoje samo od članova, implementiran je DSTV interfejs za čelične konstrukcije (German Steel Association Association). Stoga je moguće razmenjivati podatke između RFEM/RSTAB i drugih programa kao što su "Bentley ProStructure 3D", "Tekla Structures", "Bocad", "Intergraph Framevorks", "Graitec Advance Steel", "Cadvork" i mnogi drugi 

  CIS/2 Structural Frame Schema (*.stp)

  CIS/2 fajl format iz NIST (National Institute of Standards and Technology) je često korišćen za razmenu podataka na Engleskom govornom području. Pored strukturnih podataka okvira, moguće je uvesti i informacije o opterećenjima, opterećenjima, opterećenjima i kombinacijama rezultata.

  Microsoft Excel

  Da bi ponovo koristili ili pripremili vrednosti unete u RFEM/RSTAB tabele, postoji direktan interfejs za Microsoft Excel. Možete direktno izvesti RFEM/RSTAB tabele - pojedinačno ili sve odjednom - u Excelovu tabelu i obrnuto. Čak i formule za parametarski ulaz mogu biti pripremljeni u Excelu i uvezeni u RFEM/RSTAB.

  DXF fajl format (*.dxf)

  DXF format datoteke je jedan od najčešćih formata za razmenu podataka u oblasti CAD programa. RFEM i RSTAB podržavaju uvoz i izvoz ovih DXF datoteka.

  IFC interfejs

  IFC (Industri Foundation Classes) interfejs podeljen je na nekoliko oblasti nazvanih pogledi. Prilikom uvoza i izvoza podataka, StructuralAnalysisView je prvenstveno podržan. To znači da možete preneti strukturni model uključujući elemente članova, koncentrično opterećenje, linearne i opterećene članove, nosače, uslove za podršku, opterećenja itd. Najvažniji elementi iz CoordinateView-a koji sadrže grafičke elemente dodatno se uvoze.

  SDNF Interfejs (*.sdnf)

  SDNF interfejs (Steel Detailing Neutral Format) kompanije Intergraph koristi se za razmenu podataka sa Intergraph Frameworks ili Tekla Structures. Moguće je uvoziti i izvoziti razne strukturne podatke kao što su čvorovi i članovi, uključujući relevantne materijale i poprečni presek u RFEM/RSTAB i iz njega. Međutim, prenos uslova podrške nije moguć.

  Interfejs sa Bentley ISM (*.ism.dgn)

  Zbog implementacije ISM interfejsa u RFEM/RSTAB, moguće je razmenjivati modele sa ProSteel, ProConcrete i drugim Bentley aplikacijama. Interfejs radi u oba smera. Jednostavno jezgro ISM tehnologije sastoji se od ISM Viewer V8i koje Bentley nudi besplatno.

  Štaviše, možete izvoziti površinske elemente kao što su zidovi i ploče, kao i sekcije sa promenljivim presecima na ProSteel i ProConcrete. Još jedna korisna karakteristika ISM Viewera je mogućnost kreiranja 3D PDF dokumenata.

  RFEM Interfejs sa GLASER -isb cad- (*.geo, *.fem)

  Ovaj interfejs kontroliše interakciju sa programom Glaser od isb cad: Moguće je uvesti GEO datoteke u RFEM i izvoziti rezultate konkretnih površinskih dizajna u FEM fajlovima. Uvoz obuhvata pojedine linije i lučke, površine kao ploče (linije kontura), centralne linije zidova, centrirane tačke kolona, otvore, površinska opterećenja, linearne opterećenja, čvorove nosača, slobodne pravougaone, kao i linijsko i koncentrovano opterećenje. Izvoz uključuje gornje i donje armiranje u FE mreže ili mrežnim tačkama. Opciono, možete da izvezete samo dodatnu armiranost ili ojačanje od smicanja.

  RFEM interfejs sa DICAD STRAKON (*.cfe)

  RFEM podržava razmenu podataka sa građevinskim inženjeringom i programom STRAKON iz DICAD-a. Uvoz uključuje strukturne podatke kao što su čvorovi, linije, materijali, površine, otvori, čvorovi i linijski nosači. Izvoz obuhvata armiranje, uključujući granične linije površina. Svaka površina se izvozi odvojeno.

  RFEM interfejs sa Nemetschek Allplan (*.asf)

  Sa formatom ASF datoteke, RFEM podržava široko rasprostranjeni CAD program Nemetschek Allplan. Uvoz uključuje strukturne podatke kao što su čvorovi, linije, materijali, površine, otvori, čvorovi i nosači linija. Izvoz obuhvata armiranje, uključujući granične linije površina. Svaka površina se izvozi odvojeno.

  RFEM interfejs sa CADKON (*.esf)

  Format datoteke ESF (Engineering Structural Format) omogućava razmenu podataka sa programom CADKON iz  ABStudio-a. U formatu ESF datoteke moguće je izvoziti ravne površine ravnomerne debljine i potencijalnih otvora, kao i materijala koji se koriste u RFEM.

  Scia Engineer (*.xml), Textformat (*.000)

  U cilju razmene podataka sa drugim programima koji se koriste za strukturne analize, implementiran je XML fajl iz Scia Engineer-a. Pored toga, moguće je uvesti tekstualne datoteke formata * .000 (struktura) i * .001 (opterećenja) na RFEM/RSTAB (format prethodnog programa PLATTE iz Dlubal Softvare).

  Interfejs sa Cadwork (*.stp)

  Ovaj interfejs omogućava izvoz modela u CAD program Cadvork i uvoz modela Cadvork u RFEM/RSTAB. Pored geometrije modela, prenos sadrži i informacije o poprečnim profilima, materijalima, nosačima i krutim spojnicama.

  Interfejs sa SEMA

  Ovaj interfejs omogućava uvoz 3D struktura stvorenih u građevinskom i dizajnerskom softveru SEMA. Model SEMA može da se prenese na programe Dlubal Softvare koristeći format DXF ili DSTV (STP). DSTV obuhvata ne samo geometrijsku strukturu, već i informacije o poprečnim profilima, materijalima, nosačima i krutim spojnicama.

  Interfejs sa Hilti PROFIS Engineering Suite

  Ovaj direktni dvosmerni interfejs omogućava razmenu podataka između RFEM/RSTAB i Hilti PROFIS Engineering Suite.

  Opterećenja za podršku iz RFEM/RSTAB obično se izvoze u Hilti PROFIS Engineering Suite za izvođenje dizajna drvenih klinova i sidrenih glava. Rezultati dizajna mozga mogu se uvesti u RFEM/RSTAB kao komentari.

  Pozadinski lejeri

  Pozadinski lejeri se koriste da pojednostave proces modeliranja. Podloge mogu biti podložene u radnom prozoru RFEM ili RSTAB radi olakšavanja unosa grafičkih objekata

  Interfejs sa VCmaster

  Pomoću ovog interfejsa moguće je izvoziti RFEM/RSTAB izveštaj o ispitivanju u program VCmaster (za kalkulacije i obradu teksta), koji je razvila kompanija Veith Christoph GmbH, gde se može dalje urediti.

  RTF interfejs

  Dalje uređivanje izveštaja je moguće i u MS Office-u. Za ovo, izveštaj se pretvara u RTF datoteku uključujući svu grafiku.

  Dodatni modul RS-COM (za RSTAB) i RF-COM (za RFEM)

  Ovaj programabilni interfejs baziran je na COM tehnologiji. Omogućava vam programiranje vlastitih ulaznih makroa ili programa za naknadnu obradu.

  Dodatni modul RF-LINK

  Sa dodatnim modulom RF-LINK instaliranim u RFEM-u, sedeći interfejsi su dodatno dostupni za uvoz podataka:

  • Standardni Acis tekst format (* .sat)
  • Initial Graphics Ekchange Specification (* .igs, * .ig)
  • Standard za razmenu podataka o modelu proizvoda (* .stp, * .step)
  • RF-LINK interfejs ekstenzija za RFEM
 • RFEM / RSTAB i Revit

  Integracija sa Autodesk Revit

  Revit prikazuje sveobuhvatne građevinske strukture na jednostavan način sa fizičkim i analitičkim modelima koji uključuju svaki detalj. Modeliranje strukture je potpuno automatizovano. Međutim, uvek su moguća ručna podešavanja analitičkog modela. Takođe možete definisati statičke objekte kao što su izdanja, podrška i opterećenja. Budući da kvalitet strukturalnog modela uvek zavisi od fizičkog arhitektonskog modela, izvori greške su minimizirani.

  Dvosmerna razmena podataka

  Revit pruža ne samo sveobuhvatne opcije za vizuelizaciju već i razne specijalne alate za kreiranje strukturnih crteža. RFEM/RSTAB komunicira sa Revit koristeći direktni interfejs. Na ovaj način moguće je kreirati nove modele i prilagoditi modifikacije u oba pravca. Tako Revit dopunjuje RFEM/RSTAB savršeno. Može se primeniti za merenje količine, kreiranje liste stavki, ili generalno za otvaranje vrata u svet računarskog dizajna.

  Smart Design objekti

  RFEM/RSTAB se zasniva na objektno orijentisanom strukturnom modelu; Revit se zasniva na parametarskom modeliranju. Dakle, razmena podataka čuva "inteligenciju" objekata: znači, stub ili greda zamenjen je sličnim objektom u RFEM-u, ne samo grupom linija.

  Tačan analitički model

  Interfejs reguliše tipične probleme koji proizlaze iz izvođenja mehanički korektnih analitičkih modela iz fizičkih arhitektonskih: Zbog podesivih referentnih linija, strukturni delovi koji nosi nosač automatski se spajaju u idealizovanom računskom modelu, čak i ako se središne linije stubova i greda ne presecaju.

  Poravnanje modela

  U slučaju modifikovanih preseka ili materijala, moguće je ažurirati podatke u oba programa. Nove strukturne komponente se automatski dodaju i uklanjaju obrisani elementi dizajna.

  Izvoz rezultata

  Unutrašnje sile, deformacije kao i rezultati ojačanja mogu se izvoziti u Revit nakon izračunavanja sa RFEM/RSTAB. Dostupan je odgovarajući prikaz koji se generiše automatski, kao i Result Ekplorer (Toolkit za strukturne analize Autodesk).

  Izvoz ojačanja

  Definisane grupe za ojačanje iz dodatnog modula RF-CONCRETE Surfaces mogu se direktno uvoziti ili generirati kao objekti za ojačanje u Revitu. Površine, pravougaonike, poligonalne i kružne oblasti armiranja mogu se odabrati kao opcija za ovo.

 • RFEM / RSTAB i Tekla

  Integracija sa Tekla Structures

  Prilikom projektovanja zgrade ili planiranja izgradnje, obično postoje različiti pojedinačni modeli koji se koriste za CAD i strukturne analize. Sa jedne strane, ovi modeli mogu uzrokovati greške u projektovanju i prenosu, a sa druge strane zahtevaju dvostruki napor.

  Integrisani interfejsi između RFEM/RSTAB i Tekla Structures, koji takođe koristi 64-bitni operativni sistem, sprečavaju ovakve probleme. Direktna veza između CAD-a i strukturne analize obezbeđuje efikasno i pouzdano projektovanje.

  Izvoz u RFEM/RSTAB

  Pomoću direktnog interfejsa integrisanog u programe kompanije Dlubal Softvare, lako možete preneti analitički model detaljnih strukturnih sistema iz Tekla Structures u RFEM/RSTAB.

  Analitički model u Tekla Structures

  Analitički model se automatski generiše prilikom dizajniranja strukture u Tekla Structures. Ovaj model se može izvoziti u RFEM/RSTAB klikom na odgovarajuće dugme. Podaci o podršci, izdanjima i opterećenjima koji se mogu naći u Tekla modelu takođe se prenose. Nakon izvoza, struktura je dizajnirana u uobičajenom okruženju RFEM/RSTAB. Analitički model je identičan modelu ručno kreiranom u RFEM/RSTAB.

  Smart Design objekti

  Razmena podataka čuva "inteligenciju" objekata: znači, stub ili greda zamenjen je sličnim objektom u RFEM-u, a ne samo grupom linija.

  Poravnanje modela

  Jednom kada se proračunaju i projektuju struktura i poprečni preseci, moguće je preuzeti modifikacije poprečnog preseka iz Tekla Structures u analitičkom modelu i poravnati ih koristeći jasnu raspodelu strukturnih komponenti. Štaviše, program proverava da li su članovi uklonjeni ili dodati. Veze unete u Tekla Structures se podešavaju direktno i automatski. Nove veze mogu biti dizajnirane na osnovu rezultata uvezenih članova.

  Dvosmerni interfejs

  Kako bi se proširile opcije za razmenu podataka pomoću DSTV-STP datoteka, moguće je preneti fizički model iz RFEM/RSTAB-a u Tekla Structures i obratno.

  Izvoz u Tekla Structures

  Model koji se izračunava i projektuje u RFEM/RSTAB-u može se direktno izvoziti u Tekla Structures, na primer zbog razrade dokumentacije. Takođe, smernice se mogu izvoziti u Tekla Strukture u vidu mreža.

  Pošto stubovi i grede često budu podeljeni na pojedinačne veze čvorova u strukturnoj analizi, dok je stvarni član napravljen iz "jednog komada", moguće je definisati skupove članova kako bi stvorili stubovi i grede u Tekla Structures. Za bolji pregled, komentari koji se odnose na članove i skupove članova u RFEM/RSTAB-u mogu biti napisani u tekstualnom polju "Name" Tekla Structures. Objektna svojstva (u vezi čvorova, na primer) ostaju očuvana iu Tekla Structures.

  Osvežavanje modela

  U slučaju promena u strukturnom planiranju, moguće je koristiti direktni interfejs kako bi se odmah ažurirao Tekla model prilagođavanjem modifikovanih materijala, koordinata i preseka. Zatim možete ukloniti elemente dizajna koji više nisu dostupni i dodajte nove.

  Uvoz iz Tekla Structures

  Pored analitičkog modela, interfejs omogućava direktan uvoz fizičkog modela iz Tekla Structures u RFEM/RSTAB.

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO