Scroll for more

Dlubal - strukturna analiza

RFEM

RFEM - Moćan, jednostavan i intuitivan

RFEM je moćan 3D FEA program koji pomaže strukturnim inženjerima da zadovolje zahteve modernog građevinarstva. Efikasan unos podataka i intuitivno rukovanje olakšavaju modeliranje kako jednostavnih tako i složenih konstrukcija.

RSTAB

RSTAB – Moćan i lak za korišćenje

RSTAB je moćan 3D softver za proračune, analizu i dizajn, ramova ili okvira, reflektujući trenutno stanje i pomoć́ strukturnim inženjerima da zadovolje zahteve u modernom građevinarstvu.

DLUBAL BIM

Efikasno projektovanje uz BIM

Dlubal Software programi za strukturnu analizu podržavaju projektovanje u skadu sa Building Information Modeling (BIM) konceptom. Ovo se prvenstveno postiže kroz brojne interfejse za razmenu podataka u RSTAB i RFEM.

Dlubal Softvare programi uključuju širok spektar korisnih funkcija koje možda nedostaju u sličnim programima za strukturnu analizu. Neke od njih su navedene ovde. Stoga, RFEM i RSTAB nisu samo dobra alternativa drugom softveru za strukturalnu analizu, kao što su SAP 2000, STAAD Pro, RISA, Robot Structural Analysis, SCIA Engineer, SOFiSTiK itd., nego su veoma često prvi izbor za inženjere.

 • ZAŠTO DLUBAL SOFTWARE

  Univerzalan softver

  • Softver može da obavlja mnogo različitih zadataka
  • Sve što vam je potrebno je trening, praksa, ugovor o podršci i kontakt osoba

  Modularni koncept

  • Možete kupiti samo one module koji vam zaista trebaju
  • Modul je kupljen samo ako postoji nalog za kupovinu
  • Fleksibilno korišćenje često potrebnih glavnih programa (RFEM ili RSTAB) i ređe potrebnih dodatnih modula kao mrežnoj verziji u promenljivom broju licenci prilagođenih vašim individualnim potrebama
  • Cena podrške je ista čak i ako kasnije kupite dodani modulu

  Podrška i servis po korektnoj ceni

  • Podršku pružaju specijalizovani inženjeri i namenjena je inženjerima

  Kratko vreme učenja

  • Softver je intuitivan i lak za razumevanje i učenje
  • Na internetu je dostupan je veliki broj video materijala i vebinara za samostalno učenje.

  Međunarodno priznat i dokazan softver

  • Softver je verifikovan od strane zvaničnih inženjera i klijenata koji se bave testiranjem

  BIM softver

  • Integracija sa standardnim BIM softverskim rešenjima kao što su Revit ili Tekla
  • Brojni interfejsi ka drugim programima

  U program su već uključeni alati koji se kod mnogih drugih proizvođača softvera posebno kupuju i plaćanju

  • Generator opterećenja od vetra i snega
  • Automatsko generisanje kombinacija opterećenja
  • Kablovi
  • Solidi (RFEM)
  • 11 jezika za GUI i 13 jezika za štampane izveštaje
  • Interfejsi za razmenu podataka sa uobičajenim programima u različitim formatima (na primer; Revit, Tekla, IFC, DXF, „Product Interface Steel Construction“ PSS i mnogi drugi)

  Neprevaziđen grafički koncept unosa

  • Nema potrebe za eksternim CAD programima za unos kompleksnih geometrija

  Automatizacija standardnih procedura

  • Otvorena arhitektura uz automatizaciju standardnih procedura korišćenjem programabilnog API-ja (COM interfejs) daje visok nivo upotrebljivosti. Na taj način možete da kreirate rešenje potpuno u skladu sa vašim specifičnim potrebama što dovodi do velikih ušteda u vremenu.

  Model licenciranja sa trajnim licencama bez dodatnih troškova

  • Jednom kada kupite licencu, možete da koristite program zauvek.
  • Uz aktivan ugovor o podršci, ostvarujete popust na nadogradnje

  ISO sertifikacija

  • Dlubal Software je petrifikovana kampanja sa definisanim ciljevima na polju kvaliteta.
  • Radni procesi prolaze super viziju kroz redovne procese kontrole od strane priznatih sertifikacionih tela (TÜV)
 • FUNKCIONALNOSTI

  Opšte informacije, korisnički interfejs / ekran

  • Foto realističan 3D rendering
  • Prikaz modela i opterećenja
  • Kontrola osvetljenja
  • Centralni i standardizovani dijalozi
  • Višejezično korišćenje softvera
  • Generisanje i čuvanje parcijalnih prikaza
  • Menadžer projekta kompatibilan sa mrežom

  Modelovanje

  • Alati za modelovanje prilagodljivi potrebama korisnika („snap“ objekata, prevlačenje i spuštanje, višestruke linije, lukovi itd.)
  • Pravougaone i radijalne 3D mrežne linije
  • Postavljanje smernica, preseka, komentara i tako dalje
  • Kreirajte preseke površina
  • Kreirajte otvore na površinama i čvrstim materijama
  • Kombinovani preseci i hibridni preseci drvenih greda
  • Generisanje modela (okviri, hale, nosači i drugi modeli)
  • Parametrizacija objekata
  • Nelinearna svojstva materijala (potreban RF-MAT NL modul)
  • Dimenzionisanje modela
  • Različiti tipovi površina (kruta, membrana, ortotrofna i mnogi drugi)
  • Generišite površinu od elemenata, članova

  Opterećenja / kalkulacije

  • Generisanje različitih tipova opterećenja
  • Automatsko određivanje nedostataka
  • Opterećenja iz višeslojnih struktura (plafonske i podne konstrukcije, autoputevi, itd.)
  • Površinska opterećenja na otvorima
  • Parametrizacija opterećenja
  • Aplikacija povećanja opterećenja

  Rezultati / interfejsi

  • Prikaz rezultata u ravni presecanja solida
  • Animacija deformacija, površinskih naprezanja i unutrašnjih sila površina
  • Mogućnost kreiranja i izvoza video datoteka
  • „Smoothing singularities“
  • Masovna štampa grafikona
  • Štampa višejezičnih izveštaja
  • Izvoz grafike u 3D .pdf

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO