Održivi dizajn i gradnja

PRINCIPI ODRŽIVOG PROJEKOVANJA

Ovi principi, u kombinaciji sa velikom računarskom snagom, mogu pomoći dizajnerima i inženjerima da brže, jeftinije i efikasno stvaraju bolja rešenja za rešavanje naših najvažnijih ekoloških i društvanih izazova.

OTVOREN PROCES

Korisnici, zajednica, dobavljači, vlada i druge grupe koje nisu tradicionalno uključene u fazi projektovanja imaju dragocene uvide koje mogu dovesti do boljeg ishoda dizajna. Današnji alati za dizajn čine saradnju daleko efikasnijim, tako da je razmena ideja i čišćenje lakše nego ikada. Dizajneri dolaze do boljih rešenja otvaranjem procesa kako bi uključili više glasova u ranoj fazi.

SAGLEDAVANJE CELOG SISTEMA

Uticajno modeliranje pomaže dizajnerima da razumeju kompromise održivosti i međuzavisnosti koje su inherentne u dizajnerskim odlukama pre nego što se njihovi dizajni realizuju. Dizajneri mogu da eksperimentišu sa varijablama i vide utjicaj koji njihov izbor ima u kontekstu šireg sistema. Modeli pomažu dizajnerima da holistički optimizuju svoja rešenja i izbegavaju neželjene posledice.

TESTIRANJE RAZLIČITIH PRISTUPA

Iako koncept iteracije nije nov, današnji dizajneri imaju moćne alate za virtuelno simuliranje prototipova, i dobijaju povratne informacije brzo i konstantno se razvijaju i poboljšavaju dizajn sve dok se ne dođe do najboljeg rešenja.

DIZAJN ZGRADA

Zgrade visokih performansi koriste daleko manje energije, vode i novca za njihovu eksploataciju. Proučite održivi dizajn i analizu performansi zgrada.

Detaljnije

Building Performance Analysis (BPA)

Uz uspostavljanje efikasnijeg sveobuhvatnog procesa projektovanja, BIM je moćan i na polju održivog dizajna jer vam može pomoći da iterativno testirate, analizirate i poboljšate svoj dizajn. Ovo se zove Building Performance Analysis (BPA).

Detaljnije

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO