AEC Collection - proizvodi

SVI BIM PROIZVODI NA JEDNOM MESTU

 

Integrisani BIM alati za projektovanje zgrada i infrastrukture i izgradnju.
Kolekcija za arhitekture, inžinjering i građevinarstvo vam pruža pristup skupu integrisanih alata i moćnih radnih procesa tako da možete da postignete najbolje rezultate i ostanete konkurentni.

REVIT

​Softver za BIM (Building Information Modeling)

 • Koristite BIM alate za inteligentni dizajn zasnovan na 3D modelu
 • Kreirajte koordinirane modele i dokumentaciju
 • Uključuje funkcionalnosti za arhitekturu, MEP i građevinski inženjering

AUTOCAD

​Softver za dizajn i tehničku dokumantaciju

 • Kreirajte neverovatne CAD dizajn
 • Dokumentacija o brzoj izgradnji i detaljni rad
 • Povežite tokove rada na radnoj površini, oblaku i mobilnom uređaju
 • Napomena: AutoCAD se može instalirati i aktivirati na Windovs ili Mac OS X operativnom sistemu sa istim serijskim brojem i ključem.

AUTOCAD CIVIL 3D

Dizajn i tehnička dokumentacija za infrastrukturu

 • Poboljšava isporuku projekata
 • Obeznbeđuje bolju konzistenciju podataka
 • Brže reagovanje na promene projektnih zahteva
 • Dostupni moduli: geotehnički modul, modul za mostove, modul za analizu rečnih tokova i plavljenja ...

INFRAWORKS

Sa klaud-om povezani BIM softver za konceptualni dizajn, analizu i planiranje, sa direktnom interoperabilnošću na Civil 3D i Revit

 • Kreirajte projekte bazirane na modelima iz realnog sveta
 • Obezbedite bolju interakciju sa javnošću, prikupite povratne informacije i ubrzajte proces odobravanja
 • Pristupite naprednim funkcionalnostima za dizajn, simulacije i analize za projekte saobraćajnica, mostova i drenaže

NAVISWORKS MANAGE

Pregledajte integrisane modele i podatke sa zainteresovanim stranama kako biste stekli bolju kontrolu nad ishodom projekta

 • Integrišite podatke iz više izvora
 • Identifikujte i rešite konflikte pre početka izgradnje
 • Povežite 3D model podataka sa terminskim planom za bržu 4D simulaciju

AUTOCAD RASTER DESIGN

Softver za konverziju iz raster-a u vektor

 • Pretvorite raster slike u DWG ™ objekte
 • Izmena i poboljšanje skeniranih crteža u AutoCAD okruženju
 • Umetnite slike, ubacite i izvezite slike i prikazujte podskupove slika

VEHICLE TRACKING

Program za analizu putanje vozila

 • ​Procenite kretanje vozila na projektima transportnih objekata ili gradilištima
 • Istražite projktantske opcije i procenite usklađenost sa sigurnostnim i standardima
 • Iskoristite alate za dizajn i simulaciju koji se integrišu u AutoCAD okruženje

AUTOCAD MAP 3D

Na modelima bazirani softver za GIS i mapiranje

 • Uvoz, vizualizacija i stilizovanje velikih skupova podataka iz 3D laserskog skeniranja / LIDAR 
 • Pretvorite GIS i CAD podatke u inteligentne modele
 • Kreirajte tematske karte, napravite topologiju i kreirajte izveštaje

AUTOCAD ARHITECTURE

AutoCAD funkcionalnost, plus alati samo za arhitekte

 • Kreirajte arhitektonske crteže, dokumentaciju i rasporede
 • Brže dizajnirajte i izvršite renoviranje
 • Nacrtajte građevinske elemente sa ponašanjem i konstrukcijom iz stvarnog sveta

AUTOCAD ELECTRICAL

AutoCAD funkcionalnost, plus alati za elektro dizajn

 • Dizajnirate i dokumentujte sisteme elektro kontrole
 • Koristite biblioteke simbola, izveštaje o utrošku materijala i PLC I/O dizajn
 • Automatizujte zajedničke dizajnerske zadatke i poboljšajte produktivnosti u izradi tehničke dokumentacije

AUTOCAD MEP

MEP

 • Sistemi za planiranje, projektovanje i dokumentaciju
 • Izradite tačniju izvođačku dokumentaciju za MEP
 • AutoCAD funkcionalnost, plus alati za mehaničke, električne i vodovodne instalacije

AUTOCAD PLANT 3D

Softver za dizajn procesnih postrojenja, uključujući P&ID

 • Modelirajte, projektujte i izradite tehničku dokumentaciju za procesna postrojenja, uključujući P&ID, strukture i opremu
 • Koristite AutoCAD komande za postavljanje čeličnih konstrukcija, modeliranje opreme i dizajn cevi
 • Poboljšajte saradnju sa Vault integracijom

FORMIT PRO

Intuitivna 3D skečing aplikacija sa interaktivnošću sa Revitom

 • Konceptualni dizajn sa podacima o lokaciji, nivoima, slikama i materijalima
 • Sarađujte na modelima u realnom vremenu i vodite analizu utroška energije i solarne energije

INSIGHT

Revit plug-in za postizanje bolje energetske efikasnosti i ekoloških performansi

 • Pratite energetske i ekološke performanse tokom celog životnog ciklusa zgrade
 • Vizuelizacija i interakcija sa ključnim indikatorima performansi i merenjima koji vode ka boljim rezultatima
 • Dizajnirajte sa FormIt Pro i Revit i generišite uvid u okruženje za modelovanje

RECAP PRO

Softvera i servisi za "Reality capture" i 3D skeniranje

 • Uvozite, pregledajte i konvertujte podatke o oblaku tačaka
 • Alati za podršku naprednim uređajima i alatima za merenje
 • "Scan-to-mesh"
 • Funkcionalnosti za fotografije sa UAV/drona

STRUCTURAL BRIDGE DESIGN

Softver za strukturalnu analizu mostova

 • Izvršite integrisano učitavanje, analizu i proveru proračuna za mostove malog i srednjeg raspona
 • Definišite materijale mostova, geometriju i dizajn nosača komponenti u interaktivnom grafičkom okruženju
 • Automatski generiše izveštaje o proračunu koji uključuju relevantne dizajnerske kodove

ADVANCE STEEL

Softver za 3D modeliranje za elemente od čelika

 • Generišite precizne radioničke crteže za elemente od čelika
 • Pristupite već pripremljenim parametarskim čeličnim vezama
 • Ubrzajte izradu dvosmernom vezom sa Revit-om

REVIT LIVE

Pretvorite Revit modele u jedinstveni doživljaj jednim klikom

 • Pretvorite svoj BIM model u impresivnu vizualizaciju jednim klikom
 • Uđite u svoj dizajn da biste razumeli i istražili iz svakog ugla
 • Navigacija kroz model u okruženju virtuelne realnosti

ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PRO.

Napredna BIM integrisana strukturna analiza i alati za verifikaciju usklađenosti kodova

 • Pristupite moćnim alatima za analizu statičkih, modalnih i nelinearnih struktura
 • Podržavajte BIM integrisane tokove posla sa ključnim Autodesk alatima za dizajn
 • Izvršite proveru usklađenosti kodova

DYNAMO STUDIO

Programsko okruženje koje dizajnerima omogućava kreiranje vizuelne logike za dizajn radnih tokova i automatizaciju zadataka

 • Kreirajte vizuelnu logiku kako biste brzo istražili mogućnosti dizajna
 • Automatizujte ponavljajuće zadatke kako biste ubrzali proces dizajna
 • Proširite svoje projekte u interoperabilne BIM tokove posla

FABRICATION CAD MEP

Softver za MEP tehničku dokumentaciju

 • Proširite model tehničkim detaljima
 • Izvoz i uvoz Revit i AutoCAD MEP modela
 • Napravite detaljne spool liste

AUTOCAD MOBILE APP.

Pregledajte, kreirajte, uređujte i delite DWGTM datoteke u pokretu sa mobilnog uređaja

 • Pregledajte, promenite red i dodajte beleške i fotografije crtežima - gotovo bilo gde
 • Jednostavan pristup crtežima; nema potrebe da ih štampate i nosite
 • Nema instaliranja ili održavanja softvera 

AUTODESK RENDERING

Brzi renderi visoke rezolicije u klaud-u

 • Proizvedite fotorealističke prikaze iz dizajna i modela
 • Upravljajte velikim serijama rendering poslova za samo deo vremena potrebnog za rad na vašem računaru
 • Kreirajte navigacione, interaktivne panorame, solarne studije i osvetljenje
 • Napomena: Renderovanje zahteva klaud kredite 

3DS MAX

Softver za 3D modeliranje, animacija i renderovanje

 • Kreirajte bioskopski kvalitet slika i 3D animacija kako biste pomogli u komunikaciji sa vašim dizajnerskim idejama
 • Izvoz 3D prikaza iz Revit-a do 3ds Max-a za izradu 3D vizuelizacija vrhunskog kvaliteta
 • Popunite dizajn sa pokretnim ili statičnom grupom likova

STRUCTURAL ANALYSIS

Pokrenite statičku analizu strukturnih projekata u klaudu direktno iz Revita

 • Izvedite konstruktivnu analizu Revit modela zasnovane na klaudu
 • Sprovedite istovremenu analizu tokom rada u Revit-u ili izvršite paralelnu analizu konstruktivnih koncepata dizajna
 • Istražite i vizualizujte rezultate u okviru Revita
 • Napomena: Zahteva klaud kredite .

CLOUD STORAGE

Sačuvajte i pristupajte velikim datotekama bilo koje vrste - bilo kada, bilo gde

 • Iskoristite 25 GB prostora u klaudu za sigurno skladištenje modela i datoteka
 • Pristupite svojim podacima sa bilo kog uređaja

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO