Autodesk Simulation

 Autodeskov softver za simulaciju pomaže vam da predvidite, potvrdite i optimizujete svoje proizvode koristeći precizne analize kojima možete verovati.

 

AUTODESK NASTRAN

Pouzdan i precizan hardver za stres analizu

Autodesk® Nastran® FEA softver analizira linearne i nelinearne stresne, dinamičke i prenosne karakteristike struktura i mehaničkih komponenti.

AUTODESK CFD

Računarski softver za dinamiku fluida

Autodesk® CFD softver obezbeđuje računarske alate za dinamiku fluida i termičke simulacije koji će vam pomoći da predvidite performanse proizvoda, optimizujete dizajn i potvrdite ponašanje proizvoda pre proizvodnje.

FLOW DESIGN

Virtualni alati za simulaciju testiranja vetrogeneratora

Flow Design obezbeđuje virtuelni vazdušni tunel i simulira protok vazduha oko objekata, vozila, proizvoda za široku potrošnju i drugih objekata.

FUSION 360

Razvoj proizvoda se promenio zašto da ne, i alati.

Fusion 360 je prvi 3D CAD, CAM i CAE alat ove vrste. Povezuje ceo proces razvoja proizvoda na jednoj platformi baziranoj na klaudu koja radi na i na Mac i na PC.

HELIUS COMPOSITE

Praktični alati za dizajn kompozita

Helius Composite nudi detaljne informacije o ponašanju kompozitnog materijala bez analize konačnih elemenata (FEA). Koristite Helius Composite da integrišete materijale u vaš dizajn.

HELIUS PFA

Alati za analizu progresivnih grešaka

Helius PFA pruža moćne alate za naprednu FEA (analiza konačnih elemenata) kompozitnih struktura, uključujući progresivne analize grešaka.

MOLDFLOW

Simulacija ubrizgavanjai kompresije kod kalupa za plastiku

Inženjeri i analitičari koriste program Moldflow® za simuliranje brizganja plastike kako bi poboljšali dizajn plastičnih delova, dizajn kalupa za brizganje i proizvodne procese.

NETFABB

Softver za 3D štampu; od dizajna do proizvodnje

Netfabb® uključuje efikasne mogućnosti za pripremu 3D štampe zajedno sa alatima za optimizaciju dizajna za aditivnu proizvodnju, simuliranje procesa dodavanja metala i planiranje CNC post-procesiranja.

ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL

Napredni softver za strukturalnu analizu

Testirajte efekte strukturnih opterećenja i proverite usklađenost kodova pomoću naprednih BIM (Building Information Modeling) alata. Robot Structural Analysis Professional softver je dostupan samo u AEC kolekciji.

© PMO 1998-2018, Beograd, Tome Maksimovića 5 / Lok. 2, Tel/Fax: +381.11.2403.157 Mob: +381.63.266.151 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Developed by PMO