AutoCAD - Uključeni alati

Pravi alat za svaki posao

Kada se pretplatite na AutoCAD sa uključenim specijalizovanim alatima, dobijate pristup alatima i funkcionalnostima koji vam pomažu da radite brže i efikasnije nego ikada ranije. Dizajnirajte brže sa alatima specifičnim za određenu industriju, koji vam omogućavaju:

 • Pristup bibliotekama simbola, delova i komponenata.
 • Automatizujte kreiranje anotacija, lejera, i svojstava.
 • Jednostavno kreirajte detalje i prikaze iz 3D modela i brzo generišite rasporede, liste i tabele.
 • Koristite na pravilima zasnovan workflow da bi obezbedili standardizaciju.

Samo jedan. AutoCAD.

Pretplatite se na AutoCAD softver i pristupajte alatima za određene industrije, od alata za mehanički dizajn, preko alata za arhitekturu do na modelima zasnogavnog GIS-a i mapiranja, plus veb i mobilne aplikacije.


AutoCAD

Originalni AutoCAD 2D i 3D CAD softver pruža inovativne alate za dizajn i dokumentaciju.

 • Kreirajte i uređujte 2D geometrije i 3D modele sa solidima, površinama i mrežnim objektima.
 • Komentarišite crteže tekstom, dimenzijama, liderima i tabelama.
 • Prilagodite ribone i palete alata.
 • Prilagodite sebi dodatnim aplikacijama i API-jem.
 • izvezite podataka u tabele.
 • Priložite i uvezite podatke iz PDF datoteka.

AutoCAD Architecture

Dodaje funkcije za arhitektonsko crtanje, dokumentaciju i rasporede, kao i za automatizovanje izrade tehničke dokumentacije.

 • Kreirajte tlocrte, sekcije, elevacije i druge crteže iz dizajna objekta pomoću specijalizovanih alata.
 • Dodatne funkcije uključuju zidove, vrata i prozore.
 • Koristite više od 8.000 inteligentnih arhitektonskih objekata i stilova koji podržavaju AIA 2. izdanje, BS1192 DIN 276, ISIBAU Long Format, ISIBAU Short Format i STLB layer standarde.

AutoCAD Electrical

Dodaje funkcionalnosti elektro dizajna kako bi vam pomogao da kreirate, menjate i dokumentujete elektro kontrolne sisteme.

 • Kreirajte rasporede ploča, šematske dijagrame i druge elektro crteže pomoću specijalizovanih alata.
 • Koristite dosledne projektne standarde sa crtežima organizovanim u okviru projektne strukture.
 • Uključuje biblioteku od više od 65.000 inteligentnih elektro simbola koji podržavaju AS, GB, IEC, IEC-60617, JIC, JIS, NFPA i IEEE standarde.

AutoCAD Map 3D

Povežite GIS topologiju sa AutoCAD-om, tako da možete koristiti i održavati CAD i GIS podatke za planiranje, projektovanje i upravljanje podacima.

 • Kreirajte, održavajte i komunicirajte informacije iz mapa i GIS-a unutar AutoCAD okruženja.
 • Koristite alate zasnovane na zadacima za upravljanje GIS podacima i njihovu agregaciju.
 • Pristupite prostornim podacima sačuvanim u datotekama, bazama podataka i veb servisima.
 • Koristite standardnu šemu podataka, automatizovane procese i šablone izveštaja za električne mreže Severne Amerike i Evrope, vodovod, kanalizaciju i gasovode.

AutoCAD Mechanical

Dodajte biblioteku standardnih delova i alata kako bi lakše kreirali, menjali i dokumentovali tehničku dokumentaciju za proizvodnju.

 • Automatizujte inženjerske zadatke, kao što su generisanje mašinskih komponenti, dimenzionisanje i kreiranje sastavnica.
 • Kreirajte delove, sklopove i druge crteže za dizajn proizvoda pomoću specijalizovanih alata.
 • Koristite više od 700.000 inteligentnih proizvodnih delova, finkcionalnosti i simbola koji podržavaju standarde ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN i GB.

AutoCAD MEP

Dodajte funkcionalnosti koje vam pomažu u projetovanju, izradi i dokumentovanju MEP sistema za u AutoCAD okruženju.

 • Kreirajte tačnu građevinsku dokumentaciju MEP sistema.
 • Koristite alate zasnovane na zadacima za kreiranje MEP crteža.
 • Koristite više od 10.500 inteligentnih MEP objekata koji podržavaju standarde; AIA 2. izdanje, BS1192 Descriptive i BS1192 - AUG Version 2 i DIN 276, ISIBAU Long Format, ISIBAU Short Format i STLB layer.

AutoCAD Plant 3D

Dodajte funkcije koje vam pomažu u izradi P&ID-ova, a zatim ih integrišu u 3D model procesnog postrojenja.

 • Generišite i delite izometrijske, orthografske i izveštaje o materijalima.
 • Pomoću specijalizovanih alata kreirajte šematske dijagrame, tlocrte postrojenja i druge crteže za dizajn postrojenja.
 • Uključite biblioteku sa više od 400 inteligentnih procesnih objekata kao što su šabloni za opremu, strukturne i ostale elemente koji podržavaju 40 različitih standarda, uključujući ANSI i DIN.

AutoCAD Raster Design

Dodajte raster-to-vector alate kako bi vam pomogli da pretvorite rasterske slike u DWG ™ objekte. Editujte skenirane crteže u poznatom AutoCAD okruženju.

 • „Despeckle, bias, mirror, and touch up“.
 • Koristite standardne AutoCAD komande na rasterima. Lako brišite rasterske slike, linije, lukove i krugove.
 • Kreirajte linije i višestruke linije iz rasterskih slika i pretvorite raster datoteke u vektorske crteže.
 • Prikažite i analizirajte geo slike u Civil 3D i AutoCAD Map 3D.

AutoCAD aplikacije za mobilne uređaje

Koristite snagu AutoCAD-a gde god da idete.

 • Pregledajte, kreirajte, editujte i delite AutoCAD crteže na mobilnim uređajima - bilo kada, bilo gde.
 • Radite na najnovijim crtežima dok ste na van kancelarije.
 • Pristupite nadogradnjama u realnom vremenu.

AutoCAD veb aplikacija

Pristupite AutoCAD-u sa bilo kog računara.

 • Pregledajte, kreirajte i editujte AutoCAD crteže.
 • Radite na poslednjoj verziji crteža bez obzira gde ste.
 • Pristupite nadogradnjama u relanom vremenu.