Za naš rođendan mi častimo!

Snizili smo cene svih Autodesk kolekcija.

U periodu od 23.12.2019 do :31.12.2019. cene novih kolekcija su:

  • Autodesk Media & Entertainment IC - već od 1.220,00 EUR (+PDV)*.
  • Autodesk Architecture, Engineering & Construction IC - već od 1.605,00 EUR (+PDV)*.
  • Autodesk Product Design & Manufacturing IC - već od 1.570,00 EUR (+PDV).

*Sve navedene cene se odnose na nove pretplate, na godinu dana za single user pristup.
Fakturisanje se vrši po srednjem kursu NBS na dan izdavanja fakture/profakture..

Architecture, Engineering & Construction IC

AEC IC Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - cena: 1.605,00 EUR + PDV

AEC IC Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription - cena: 2.400,00 EUR + PDV

Media & Entertainment IC

M&E IC Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - cena: 1.220,00 EUR + PDV

M&E IC Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription - cena: 1.840,00 EUR + PDV

Product Design& Manufacturing IC

PD&M IC Commercial New Single-user ELD Annual Subscription - cena: 1.570,00 EUR + PDV

PD&M IC Commercial New Multi-user ELD Annual Subscription - cena: 2.360,00 EUR + PDV