Maintenance 2 Subscription

PROMOCIJA - Autodesk


Sadržaj akcije

Kada dođe vreme da obnovite održavanje, imate opcije

Pre nego što obnovite plan održavanja, želimo da vas upoznamo sa opcijama koje su Vam na raspolaganju

Iskoristite specijalnu ponudu za prelazak na pretplatu

U vreme obnove, možete odabrati da pređete na pretplatu (Subscription) - u mnogim slučajevima po istoj ceni kao obnavljanje vašeg održavanja (Maintenance plan) - ili preći na „Industry colection“ paket po posebnim uslovima

Posebna pogodnost je da čete moći da obezbedite diskontovanu cenu do 3 godine. Sve dok nastavite da obnavljate obnovite, uživaćete u posebnim cenama, koje će biti niže od cene obnavljanja održavanja. U većini slučajeva i uvek daleko ispod troškova nove pretplate.

Niste spremni za promenu? Nema problema. Možete odabrati da se prebacite i sledeće godine (akcija traje do aprila 2019) ili da ostanete na održavanju.

Dodatne informacije:

1 Cene: Sve cene izvan trogodišnje perspektive su samo procena i podložne promenama kada uslovi našeg poslovanja promene. Dok god nastavite da obnavljate pretplatu uživaćete u posebnim cenama, što će biti niže od cene obnavljanja Maintenance Plan-a i daleko ispod troškova kupovine nove pretplate.

2 Da li mogu da nastavim sa korišćenjem instaliranih trajnih licenci nakon prelaska sa Meintenance Plan-a na Subscription ako je odgovarajući proizvod i verzija u novoj pretplati?

Opcija prelaska na pretplatu po ovoj akciji uslovljava se saglasnošću na prestanak vaše trajne licence i njenom zamenom novom pretplatom. Obično ovo znači da ćete morati da de instalirate svoj stari softver i instalirate softver povezan sa vašom novom pretplatom.

Zbog toga, pod određenim uslovima i ograničenjima, uključujući podešavanje vaše nove pretplate, dodeljivanje imenovanih korisnika (pojedinačni korisnik) ili ažuriranje fajlova licenci (višekorisnički korisnik), možda će vam biti dozvoljeno da instalirate svoj stari softver dok ne budete spremni da instalirate ili primenite novu pretplatu *. Međutim, vaša upotreba i pristup tom softveru više neće biti trajni niti regulisani vašim stalnim ugovorom o licenci. Umesto toga, vaš softver će biti zasnovan na terminima i podleže važećim uslovima i uslovima pretplate. Drugim rečima, ako se odlučite da koristite svoj stari program trajnog licenciranja umesto novog softvera za pretplatu, i dalje ćete morati da poštujete nove uslove ugovora o pretplati.

* Izuzetak od zahteva za doinstalacijom podleže ograničenjima i uslovima koji su opisani u uslovima pretplate.